KANBAN time management stand

KANBAN TIME MANAGEMENT

Beschrijving

Het KANBAN time management stand |LEANFLASH GESTIME is een specifi eke en complete aanvulling op het brede LEANFLASH assortiment, samengesteld uit specifi eke KANBAN management tools. GESTIME is een ondersteunende kaart voor KANBAN TIME MANAGEMENT bediend met de SEQUENZ. Deze innovatie combineert twee normaal gesproken gescheiden functies.
1 – Monitoring van het management met een KANBAN kaart
2 – Het plannen van een operatie op basis van de duur (Tak Tijd, minuten, uren, dagen)
De GESTIME is voorzien van een uitbreidbare marker die ervoor zorgt dat er een begrenzing is op een tijdschaal. Deze tijdschaal wordt aangegeven door een magnetisch label dat naar wens personaliseerbaar is. Een papieren document, geproduceerd met de SESA PRINT software of Word formaat, vormen de tijdschaal en wordt onder de transparante beschermende strip geschoven.
Het magnetische label wordt onder het SEQUENZ geplaatst zo lang als gekozen in de planning.
GESTIME wordt horizontaal gepositioneerd voor meerdere, aantallen in de SEQUENZ zonder limiet. Het naast elkaar plaatsen van GESTIME maakt een visuele planning mogelijk, simpel en zeer gemakkelijk te implementeren. Op deze manier kunnen gebruikers onafhankelijk hun productie beheren, visueel de obstakels vanuit de omgeving integreren (tijd, meerdere referenties, etc.)
Gebruik van verschillende kleuren KANBAN kaarten

LEANFLASH GESTIME magnetisch met een draadafwikkelaar

Referentie: 130282
Gewicht: 0.04kg Gewicht: 8.8184799999999994E-2lb
Goederencode 3926909790
Wijze van verpakken Als bouwpakket geleverd
Levertijd Op voorraad

 Toepassing

Uitvlakken en in evenwicht brengen van de productie • Planning • Kanban-treintje
fast shipping fast shipping

Aanvullende accessoires

  • KANBAN time management stand
  • KANBAN time management stand
  • KANBAN time management stand
[{"product":{"_id":"Product/6706626474209","_key":"6706626474209","_rev":"_Y2oU1fa--_","refRacine":"130282","refDeclinaison":"130282","keywords":"130282,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,Support gestion du temps KANBAN,La gestion visuelle du KANBAN associé au temps,LEANFLASH GESTIME magnétique avec plot rouge et dérouleur à fil,Le \u003cstrong\u003esupport gestion du temps KANBAN\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME est un support carte KANBAN GESTION DU TEMPS exploité avec le SEQUENZ. Cette nouveauté combine à la fois deux fonctions généralement distinctes :\u003cbr\u003e1/  Planifier une opération en fonction de sa durée (Tak Time, minutes, heures, jours)\u003cbr\u003e2/ Assurer le suivi par une gestion des cartes KANBAN.\u003cbr\u003eGESTIME est muni d\u0027un marqueur extensible par enroulement qui permet d\u0027effectuer un bornage sur une échelle de temps.\u003cbr\u003eCette échelle de temps est matérialisée par une étiquette magnétique personnalisable par vos soins. Cette échelle de temps sera glissé sous la bande de protection transparente. Cette étiquette magnétique sera disposée sous le SEQUENZ selon la longueur choisie du planning. GESTIME sera disposé horizontalement par multiple sans limite de nombre dans les SEQUENZ. La juxtaposition des GESTIME permettra ainsi de suivre une planification visuelle, simple et très aisée de mise en œuvre. Ainsi les opérateurs pourront en toute autonomie \"gérer leur production\" visuellement en intégrant les contraintes imposées par l\u0027environnement (temps, multiples références, etc…)\u003cbr\u003eUtilisation des cartes Kanban universelles ou couleurs,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN time management stand,Visual time management,LEANFLASH GESTIME magnetic with reel-out marker,The \u003cstrong\u003eKANBAN time management stand\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME has been developed very specifically and is the perfect complement to the very broad LEANFLASH range, comprising tools dedicated to KANBAN management.\u003cbr\u003eThe new GESTIME is a KANBAN TIME MANAGEMENT card holder used with SEQUENZ.\u003cbr\u003eThis new feature combines two normally separate functions into one.\u003cbr\u003e1 - Monitoring the operation with KANBAN card management\u003cbr\u003e2 - Planning an operation according to the time it takes (Take Time, minutes, hours, days).\u003cbr\u003eGESTIME is equipped with an extendable marker on a reel which is used for indicating milestones on a timescale.\u003cbr\u003eThis time scale is shown by a magnetic label that you can customise yourself. A printed document, output from the SESA PRINT software or in Word format, represents each time scale and slips into the transparent protective strip.\u003cbr\u003eThis magnetic label is laid out under the SEQUENZ according to the chosen length of the planning chart. GESTIME is laid out horizontally in multiples without limit in SEQUENZ systems. You can juxtapose GESTIME modules to visually follow a planning schedule, simply and with very easy implementation. Operators can then visually \"manage their production\" all on their own, integrating the constraints of \nthe job environment (time, multiples references, etc.)\u003cbr\u003eUse of colours or universal Kanban cards.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN time management stand,Visual time management,LEANFLASH GESTIME magnetic with reel-out marker,The new GESTIME has been developed very specifically and is the perfect complement to the very broad LEANFLASH range, comprising tools dedicated to KANBAN management.\u003cbr\u003eThe new GESTIME is a KANBAN TIME MANAGEMENT card holder used with SEQUENZ.\u003cbr\u003eThis new feature combines two normally separate functions into one.\u003cbr\u003e1 - Monitoring the operation with KANBAN card management\u003cbr\u003e2 - Planning an operation according to the time it takes (Take Time, minutes, hours, days).\u003cbr\u003eGESTIME is equipped with an extendable marker on a reel which is used for indicating milestones on a timescale.\u003cbr\u003eThis time scale is shown by a magnetic label that you can customise yourself. A printed document, output from the SESA PRINT software or in Word format, represents each time scale and slips into the transparent protective strip. \nThis magnetic label is laid out under the SEQUENZ according to the chosen length of the planning chart. GESTIME is laid out horizontally in multiples without limit in SEQUENZ systems. You can juxtapose \nGESTIME modules to visually follow a planning schedule, simply and with very easy implementation. Operators can then visually \"manage their production\" all on their own, integrating the constraints of \nthe job environment (time, multiples references, etc.),5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Zeitmanagement-Unterstützung,Die Einhaltung der Fristen,LEANFLASH GESTIME magnetisch mit Abroller mit FadenDer \u003cstrong\u003eKANBAN Zeitmanagement-Unterstützung\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME ist ein Kartenträger für KANBANZEITVERWALTUNGSKARTEN und wird mit SEQUENZ genutzt. Diese Neuheit kombiniert zwei eigentlich unterschiedliche Funktionen:\u003cbr\u003e1 - Die Abwicklung durch eine Verwaltung der KANBAN Karten gewährleisten\u003cbr\u003e2 - Einen Vorgang nach seiner Dauer planen (Tak Time, Minuten, Stunden, Tage).\u003cbr\u003eDiese Zeitskala wird aus einem magnetischen Etikett \nhergestellt, das Sie selbst anpassen. Die Zeitskala wird durch ein mit der Software SESA PRINT oder im Word-Format erstelltem Papierdokument gebildet und unter den durchsichtigen Schutzstreifen geschoben. So ermöglicht die Aneinanderreihung der GESTIME eine einfache, sehr leicht umzusetzende visuelle Planung.\u003cbr\u003eAuf diese Weise können die Bediener vollkommen autonom „ihre Produktion verwalten”, und zwar visuell, indem sie die vom Umfeld gegebenen Erschwernisse (Zeit, vielfache Artikelnummern usw.) eingliedern.\u003cbr\u003eNutzung der universellen Kanban-Karten oder Farben.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN time management stand,KANBAN TIME MANAGEMENT ,LEANFLASH GESTIME magnetisch met een draadafwikkelaar,Het \u003cstrong\u003eKANBAN time management stand\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME is een specifi eke en complete aanvulling op het brede LEANFLASH assortiment, samengesteld uit specifi eke KANBAN management tools. GESTIME is een ondersteunende kaart voor KANBAN \nTIME MANAGEMENT bediend met de SEQUENZ. Deze innovatie combineert twee normaal gesproken gescheiden functies.\u003cbr\u003e1 – Monitoring van het management met een KANBAN kaart\u003cbr\u003e2 – Het plannen van een operatie op basis van de duur (Tak Tijd, minuten, uren, dagen)\u003cbr\u003eDe GESTIME is voorzien van een uitbreidbare marker die ervoor zorgt dat er een begrenzing is op een tijdschaal. Deze tijdschaal wordt aangegeven door een magnetisch label dat naar wens personaliseerbaar is. Een papieren document, geproduceerd met de SESA PRINT software of Word formaat, vormen de tijdschaal en wordt onder de transparante beschermende strip geschoven.\u003cbr\u003eHet magnetische label wordt onder het SEQUENZ geplaatst zo lang als gekozen in de planning.\u003cbr\u003eGESTIME wordt horizontaal gepositioneerd voor meerdere, aantallen in de SEQUENZ zonder limiet. Het naast elkaar plaatsen van GESTIME maakt een visuele planning mogelijk, simpel en zeer gemakkelijk te implementeren. Op deze manier kunnen gebruikers onafhankelijk hun productie beheren, visueel de obstakels vanuit de omgeving integreren (tijd, meerdere referenties, etc.)\u003cbr\u003eGebruik van verschillende kleuren KANBAN kaarten,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,Soporte gestión de tiempo KANBAN,KANBAN GESTION DE TIEMPO,LEANFLASH GESTIME magnética con desenrrollador de hilo,El \u003cstrong\u003esoporte gestión de tiempo KANBAN\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME ha sido objeto de un desarrollo muy específi co y completa perfectamente la muy amplia gama LENFLASH, compuesta de útiles dedicados a la gestión KANBAN. El nuevo GESTIME es \nun soporte de tarjetas KANBAN GESTION DE TIEMPO utilizado con SEQUENZ. Esta novedad combina a la vez dos funciones generalmente distintas.\u003cbr\u003e1 - Asegurar el seguimiento por gestión de las tajetas KANBAN\u003cbr\u003e2 -Planifi car una operación en función de su duración (Tak Time, minutos, horas, dias)\u003cbr\u003eGestime lleva un marcador extensible enrollable que permite conectarlo sobre una escala de tiempo. Esta escala de tiempo se indica con una etiqueta magnética personalizable por usted. Un documento en papel, producido con el software PRINT SESA en formato Word, materializará la escala de tiempo y se deslizará bajo de la banda de protección transparente. Esta etiqueta magnética se coloca bajo el Sequenz de acuerdo con la longitud escogida del planing. GESTIME estar dispuesto horizontalmente con un número ilimitado múltiple de Sequenz.\u003cbr\u003eLa yuxtaposición de GESTIME permitirá seguir una planifi cación visual, simple y fácil de implementar. Asi los operarios podrán de forma autónoma \"gestionar su producción\" visualmente integrando los contratiempos impuestos por el entorno (tiempo, múltiples referencias, etc...). Las aplicaciones de GESTIME no tienen límite y permiten estandarizar todos los planings de producción, mantenimiento, transporte, servicio post venta, seguimiento de proyectos, programaciones etc..\u003cbr\u003eUso de tarjetas Kanban universales o de color,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,Suporte gestão do tempo KANBAN, KANBAN GESTÃO DO TEMPO,LEANFLASH GESTIME magnética com desbobinador de fio,O \u003cstrong\u003eSuporte gestão do tempo KANBAN\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME foi objeto dum desenvolvimento muito específi co e completa perfeitamente a muito extensa gama LEANFLASH composta de ferramentas dedicadas ao KANBAN. O novo GESTIME é um suporte \nde cartões KANBAN GESTÃO DO TEMPO utilizado com o SEQUENZ. Esta novidade combina ao mesmo tempo duas funções geralmente distintas.\u003cbr\u003e1 - Assegurar o seguimento através da gestão dos cartões KANBAN\u003cbr\u003e2 -Planificar uma operação em função da sua duração (Tak Time, minutos, horas, dias)\u003cbr\u003eO GESTIME está munido dum marcador extensível por enrolamento que permite efectuar uma demarcação sobre uma escala de tempo.Esta escala de tempo é materializada por uma etiqueta magnética personalizável segundo as vossas necessidades. Um documento em papel, realizado com o programa SESA\u0027PRINT ou em formato Word, materializa a escala de tempo e é deslizado sob a banda de proteção transparente. Esta etiqueta magnética é disposta sob o SEQUENZ segundo o comprimento do planeamento escolhido. O GESTIME é colocado horizontalmente em múltiplos, sem limite de quantidade nos SEQUENZ. A justaposição dos GESTIME permite assim seguir uma planifi cação visual, simples e bastante fácil de implementar.\nAssim os operadores podem com toda a autonomía \"gerir a sua produção\" visualmente integrando os constrangimentos impostos pelo ambiente (tempo, referências múltiplas, etc…). As aplicações do GESTIME não têm limite e permitem harmonizar todas as planifi cações de produção, manutenção, transporte, serviço pós-venda, seguimento de projetos, ordens de pagamento, etc...\u003cbr\u003eUtilização de cartões Kanban universais ou cores,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,LEANFLASH GESTIME,Gestione del tempo visivo ,LEANFLASH GESTIME magnetico con marcatore su bobina ,Il nuovo GESTIME è stato sviluppato in modo altamente specifico ed è il completamento perfetto all\u0027ampia gamma LEANFLASH, compreso gli strumenti dedicati alla gestione KANBAN.\u003cbr\u003eIl nuovo GESTIME è un porta tessere KANBAN TIME MANAGEMENT utilizzato con SEQUENZA.\u003cbr\u003eQuesta nuova caratteristica combina due funzioni normalmente separate in un\u0027unica. \u003cbr\u003e1 - Monitorare l\u0027operazione con la gestione tessere KANBAN\u003cbr\u003e2 - Programmare un\u0027operazione secondo il tempo che essa richiede (Tempo richiesto, minuti, ore, giorni).\u003cbr\u003eGESTIME è dotato di un marcatore estensibile su bobina che viene utilizzato per indicare obiettivi stabiliti su una scala temporale.\u003cbr\u003eQuesta scala temporale viene indicata da un\u0027etichetta magnetica che può essere personalizzata dal cliente. Un documento stampato, emesso dal software SESA PRINT oppure in formato Word, rappresenta ogni scala temporale e viene inserito nella striscia protettiva trasparente. \nThis magnetic label is laid out under the SEQUENZ according to the chosen length of the planning chart. GESTIME is laid out horizontally in multiples without limit in SEQUENZ systems. You can juxtapose \nGESTIME modules to visually follow a planning schedule, simply and with very easy implementation. Operators can then visually \"manage their production\" all on their own, integrating the constraints of \nthe job environment (time, multiples references, etc.),Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN time management stand,Visual time management,LEANFLASH GESTIME magnetic with reel-out marker,The \u003cstrong\u003eKANBAN time management stand\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME has been developed very specifically and is the perfect complement to the very broad LEANFLASH range, comprising tools dedicated to KANBAN management.\u003cbr\u003eThe new GESTIME is a KANBAN TIME MANAGEMENT card holder used with SEQUENZ.\u003cbr\u003eThis new feature combines two normally separate functions into one.\u003cbr\u003e1 - Monitoring the operation with KANBAN card management\u003cbr\u003e2 - Planning an operation according to the time it takes (Take Time, minutes, hours, days).\u003cbr\u003eGESTIME is equipped with an extendable marker on a reel which is used for indicating milestones on a timescale.\u003cbr\u003eThis time scale is shown by a magnetic label that you can customise yourself. A printed document, output from the SESA PRINT software or in Word format, represents each time scale and slips into the transparent protective strip.\u003cbr\u003eThis magnetic label is laid out under the SEQUENZ according to the chosen length of the planning chart. GESTIME is laid out horizontally in multiples without limit in SEQUENZ systems. You can juxtapose GESTIME modules to visually follow a planning schedule, simply and with very easy implementation. Operators can then visually \"manage their production\" all on their own, integrating the constraints of \nthe job environment (time, multiples references, etc.)\u003cbr\u003eUse of colours or universal Kanban cards.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN time management stand,Visual time management,LEANFLASH GESTIME magnetic with reel-out marker,The \u003cstrong\u003eKANBAN time management stand\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME has been developed very specifically and is the perfect complement to the very broad LEANFLASH range, comprising tools dedicated to KANBAN management.\u003cbr\u003eThe new GESTIME is a KANBAN TIME MANAGEMENT card holder used with SEQUENZ.\u003cbr\u003eThis new feature combines two normally separate functions into one.\u003cbr\u003e1 - Monitoring the operation with KANBAN card management\u003cbr\u003e2 - Planning an operation according to the time it takes (Take Time, minutes, hours, days).\u003cbr\u003eGESTIME is equipped with an extendable marker on a reel which is used for indicating milestones on a timescale.\u003cbr\u003eThis time scale is shown by a magnetic label that you can customise yourself. A printed document, output from the SESA PRINT software or in Word format, represents each time scale and slips into the transparent protective strip.\u003cbr\u003eThis magnetic label is laid out under the SEQUENZ according to the chosen length of the planning chart. GESTIME is laid out horizontally in multiples without limit in SEQUENZ systems. You can juxtapose GESTIME modules to visually follow a planning schedule, simply and with very easy implementation. Operators can then visually \"manage their production\" all on their own, integrating the constraints of \nthe job environment (time, multiples references, etc.)\u003cbr\u003eUse of colours or universal Kanban cards.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN time management stand,Visual time management,LEANFLASH GESTIME magnetic with reel-out marker,The \u003cstrong\u003eKANBAN time management stand\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME has been developed very specifically and is the perfect complement to the very broad LEANFLASH range, comprising tools dedicated to KANBAN management.\u003cbr\u003eThe new GESTIME is a KANBAN TIME MANAGEMENT card holder used with SEQUENZ.\u003cbr\u003eThis new feature combines two normally separate functions into one.\u003cbr\u003e1 - Monitoring the operation with KANBAN card management\u003cbr\u003e2 - Planning an operation according to the time it takes (Take Time, minutes, hours, days).\u003cbr\u003eGESTIME is equipped with an extendable marker on a reel which is used for indicating milestones on a timescale.\u003cbr\u003eThis time scale is shown by a magnetic label that you can customise yourself. A printed document, output from the SESA PRINT software or in Word format, represents each time scale and slips into the transparent protective strip.\u003cbr\u003eThis magnetic label is laid out under the SEQUENZ according to the chosen length of the planning chart. GESTIME is laid out horizontally in multiples without limit in SEQUENZ systems. You can juxtapose GESTIME modules to visually follow a planning schedule, simply and with very easy implementation. Operators can then visually \"manage their production\" all on their own, integrating the constraints of \nthe job environment (time, multiples references, etc.)\u003cbr\u003eUse of colours or universal Kanban cards.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN time management stand,Visual time management,LEANFLASH GESTIME magnetic with reel-out marker,The \u003cstrong\u003eKANBAN time management stand\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME has been developed very specifically and is the perfect complement to the very broad LEANFLASH range, comprising tools dedicated to KANBAN management.\u003cbr\u003eThe new GESTIME is a KANBAN TIME MANAGEMENT card holder used with SEQUENZ.\u003cbr\u003eThis new feature combines two normally separate functions into one.\u003cbr\u003e1 - Monitoring the operation with KANBAN card management\u003cbr\u003e2 - Planning an operation according to the time it takes (Take Time, minutes, hours, days).\u003cbr\u003eGESTIME is equipped with an extendable marker on a reel which is used for indicating milestones on a timescale.\u003cbr\u003eThis time scale is shown by a magnetic label that you can customise yourself. A printed document, output from the SESA PRINT software or in Word format, represents each time scale and slips into the transparent protective strip.\u003cbr\u003eThis magnetic label is laid out under the SEQUENZ according to the chosen length of the planning chart. GESTIME is laid out horizontally in multiples without limit in SEQUENZ systems. You can juxtapose GESTIME modules to visually follow a planning schedule, simply and with very easy implementation. Operators can then visually \"manage their production\" all on their own, integrating the constraints of \nthe job environment (time, multiples references, etc.)\u003cbr\u003eUse of colours or universal Kanban cards.","video":"","weightKg":"0.04","weightLb":"8.8184799999999994E-2","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:24.436Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:31.510Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707186807009","_key":"6707186807009","_rev":"_Y2oV_uG--_","name":"KANBAN time management stand","description":"Het \u003cstrong\u003eKANBAN time management stand\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME is een specifi eke en complete aanvulling op het brede LEANFLASH assortiment, samengesteld uit specifi eke KANBAN management tools. GESTIME is een ondersteunende kaart voor KANBAN \nTIME MANAGEMENT bediend met de SEQUENZ. Deze innovatie combineert twee normaal gesproken gescheiden functies.\u003cbr\u003e1 – Monitoring van het management met een KANBAN kaart\u003cbr\u003e2 – Het plannen van een operatie op basis van de duur (Tak Tijd, minuten, uren, dagen)\u003cbr\u003eDe GESTIME is voorzien van een uitbreidbare marker die ervoor zorgt dat er een begrenzing is op een tijdschaal. Deze tijdschaal wordt aangegeven door een magnetisch label dat naar wens personaliseerbaar is. Een papieren document, geproduceerd met de SESA PRINT software of Word formaat, vormen de tijdschaal en wordt onder de transparante beschermende strip geschoven.\u003cbr\u003eHet magnetische label wordt onder het SEQUENZ geplaatst zo lang als gekozen in de planning.\u003cbr\u003eGESTIME wordt horizontaal gepositioneerd voor meerdere, aantallen in de SEQUENZ zonder limiet. Het naast elkaar plaatsen van GESTIME maakt een visuele planning mogelijk, simpel en zeer gemakkelijk te implementeren. Op deze manier kunnen gebruikers onafhankelijk hun productie beheren, visueel de obstakels vanuit de omgeving integreren (tijd, meerdere referenties, etc.)\u003cbr\u003eGebruik van verschillende kleuren KANBAN kaarten","label":"LEANFLASH GESTIME magnetisch met een draadafwikkelaar","metaTitle":"KANBAN time management stand","metaDescription":"Het KANBAN time management stand |LEANFLASH GESTIME is een specifi eke en complete aanvulling op het brede LEANFLASH assortiment, samengesteld uit specifi eke KANBAN management tools. GESTIME is een ondersteunende kaart voor KANBA","imageUrlOne":"leanflash-gestime-2.jpg","imageDescriptionOne":"LEANFLASH GESTIME 2, Het \u003cstrong\u003eKANBAN time management stand\u003c/strong\u003e |LEANFLASH GESTIME is een specifi eke en complete aanvulling op het brede LEANFLASH assortiment, samengesteld uit specifi eke KANBAN management tools. GESTIME is een ondersteunende kaart voor KANBAN \nTIME MANAGEMENT bediend met de SEQUENZ. Deze innovatie combineert twee normaal gesproken gescheiden functies.\u003cbr\u003e1 – Monitoring van het management met een KANBAN kaart\u003cbr\u003e2 – Het plannen van een operatie op basis van de duur (Tak Tijd, minuten, uren, dagen)\u003cbr\u003eDe GESTIME is voorzien van een uitbreidbare marker die ervoor zorgt dat er een begrenzing is op een tijdschaal. Deze tijdschaal wordt aangegeven door een magnetisch label dat naar wens personaliseerbaar is. Een papieren document, geproduceerd met de SESA PRINT software of Word formaat, vormen de tijdschaal en wordt onder de transparante beschermende strip geschoven.\u003cbr\u003eHet magnetische label wordt onder het SEQUENZ geplaatst zo lang als gekozen in de planning.\u003cbr\u003eGESTIME wordt horizontaal gepositioneerd voor meerdere, aantallen in de SEQUENZ zonder limiet. Het naast elkaar plaatsen van GESTIME maakt een visuele planning mogelijk, simpel en zeer gemakkelijk te implementeren. Op deze manier kunnen gebruikers onafhankelijk hun productie beheren, visueel de obstakels vanuit de omgeving integreren (tijd, meerdere referenties, etc.)\u003cbr\u003eGebruik van verschillende kleuren KANBAN kaarten","imageUrlTwo":"leanflash-gestime-2.jpg","imageDescriptionTwo":"LEANFLASH GESTIME 2","imageUrlApplication":"leanflash-gestime-application.jpg","imageDescriptionApplication":"LEANFLASH GESTIME APPLICATION","delivery":"Als bouwpakket geleverd","teaser":"KANBAN TIME MANAGEMENT ","application":"Uitvlakken en in evenwicht brengen van de productie • Planning • Kanban-treintje","imageTypeIconUrlOne":"modele-depose-nl.png","imageTypeIconUrlTwo":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-time-management-stand"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:43.617Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:41.987Z"},"productAttributes":[],"quantity":0,"leadtime":0,"currentCustomCode":""}]
[{"refDeclinaison":"130252","variants":[{"product":{"_id":"Product/6706616250593","_key":"6706616250593","_rev":"_Y2oUPD---_","refRacine":"130256","refDeclinaison":"130252","keywords":"130256,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN COULEUR rouge,7 couleurs de cartes personnalisables,Lot de 10 CARTES KANBAN COULEUR rouge L 100 x H 70 mm, Ep 1 mm,Les \u003cstrong\u003eCARTES KANBAN COULEUR\u003c/strong\u003e peuvent ainsi devenir un standard multi-utilisation pour toutes les applications et les besoins de suivi de production dans l’industrie.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personnalisable avec étiquettes adhésives à coller\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 couleurs disponibles\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards red L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards red L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these cards can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e7 colors available,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung: 7 Farben,Satz mit 10 KANBAN Karten Farbe rot L 100 x H 70 mm, D 1 mmDiese \u003cstrong\u003eKANBAN Karte\u003c/strong\u003e können somit als vielseitig verwendbarer Standard für alle Einsätze und Anwendungen in der industriellen Produktion eingesetzt werden.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personalisierung mit Ihren selbstklebenden. Etikette\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 Farben verfügbar\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Gekleurde KANBAN Kaarten rood B 100 x H 70 mm, D 1 mm,Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,TARJETA KANBAN COLOR,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 TARJETA KANBAN COLOR rojo L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estas \u003cstrong\u003eTARJETA KANBAN COLOR\u003c/strong\u003e pueden así convertirse en un estandar de multi utilización para todas las aplicaciones y las necesidades de seguimiento de producción en la industria.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,CARTÃO KANBAN COLORIDO,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO KANBAN COLORIDO vermelha L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estes \u003cstrong\u003eCARTÃO KANBAN COLORIDO\u003c/strong\u003e podem assim tornarem-se num standard para todas as aplicações e necessidades de acompanhamento da produção na indústria,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera KANBAN rosso L 100 x H 70 x Sp. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici ,Queste tessere possono diventare uno standard multiuso per tutte le applicazione di controllo di avanzamento della produzione e per i fabbisogni nell\u0027industria.\u003cbr\u003e7 colori disponibili ,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards red L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards red L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards red L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards red L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e","video":"","weightKg":"0.08","weightLb":"0.17636959999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:24.420Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:52.145Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707142766817","_key":"6707142766817","_rev":"_Y2oUZbG--_","name":"KANBAN KAART","description":"Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","label":"Gekleurde KANBAN Kaart rood B 100 x H 70 mm, D 1 mm","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Deze KANBAN KAART kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlOne":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionOne":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlTwo":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionTwo":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlApplication":"carte-kanban-couleur-application.jpg","imageDescriptionApplication":"CARTE KANBAN COULEUR APPLICATION","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"brevet-nl.png","imageTypeIconUrlThree":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-rood"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:41.374Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:02.770Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":8,"lang":"NL","name":"Kleur","value":"rood","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/6557115527393","_key":"6557115527393","_rev":"_UvEAnhu--z","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.072Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.429Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801263","_key":"21475328801263","_rev":"_Y2l81Ie---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.255Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:29.662Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327914991","_key":"21475327914991","_rev":"_Ux_BXx----","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620279","_key":"21475320620279","_rev":"_UwDEj1y---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318336970","_key":"21475318336970","_rev":"_UvtMIPq---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540258","_key":"21475321540258","_rev":"_UwNDk4i---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610498","_key":"21475315610498","_rev":"_UvMYByS---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915063","_key":"21475327915063","_rev":"_Ux_BX16---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610773","_key":"21475315610773","_rev":"_UvMYHkO---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337042","_key":"21475318337042","_rev":"_UvtMIta---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540332","_key":"21475321540332","_rev":"_UwNDlIy---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620365","_key":"21475320620365","_rev":"_UwDEpnm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z"},{"_id":"AttributeValue/6557132566753","_key":"6557132566753","_rev":"_UvEAncC--8","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.137Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.467Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801335","_key":"21475328801335","_rev":"_Y2l83zm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.349Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:32.406Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801767","_key":"21475328801767","_rev":"_Y2l9FMy--_","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.913Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:46.124Z"},{"_id":"AttributeValue/6557234802913","_key":"6557234802913","_rev":"_UvEAngy--N","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.463Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.967Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337474","_key":"21475318337474","_rev":"_UvtMKJe---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620853","_key":"21475320620853","_rev":"_UwDFMb----","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540766","_key":"21475321540766","_rev":"_UwNDmmG---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315612356","_key":"21475315612356","_rev":"_UvMYt22---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915532","_key":"21475327915532","_rev":"_Ux_BYTC---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915341","_key":"21475327915341","_rev":"_Ux_BYHS---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620653","_key":"21475320620653","_rev":"_UwDF-Aa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z"},{"_id":"AttributeValue/6557192204513","_key":"6557192204513","_rev":"_UvEAniy-AY","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.345Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.873Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611811","_key":"21475315611811","_rev":"_UvMYfaG---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337294","_key":"21475318337294","_rev":"_UvtMJji---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540584","_key":"21475321540584","_rev":"_UwNDmAK---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801587","_key":"21475328801587","_rev":"_Y2l9_wa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.676Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:40.542Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801299","_key":"21475328801299","_rev":"_Y2l82fy---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.303Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:31.024Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337006","_key":"21475318337006","_rev":"_UvtMIlG---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540294","_key":"21475321540294","_rev":"_UwNDlAq---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610616","_key":"21475315610616","_rev":"_UvMYErK---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915027","_key":"21475327915027","_rev":"_Ux_BXzm---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620315","_key":"21475320620315","_rev":"_UwDEmvO---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z"},{"_id":"AttributeValue/6557124047073","_key":"6557124047073","_rev":"_UvEAniy-_S","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.103Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.447Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915171","_key":"21475327915171","_rev":"_Ux_BX82---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540440","_key":"21475321540440","_rev":"_UwNDlg2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z"},{"_id":"AttributeValue/6557158125793","_key":"6557158125793","_rev":"_UvEAnfG-AI","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.219Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.522Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337150","_key":"21475318337150","_rev":"_UvtMJF----","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611172","_key":"21475315611172","_rev":"_UvMYQO6---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620480","_key":"21475320620480","_rev":"_UwDEye2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801443","_key":"21475328801443","_rev":"_Y2l87aW---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.488Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:36.093Z"},{"_id":"AttributeValue/6557141086433","_key":"6557141086433","_rev":"_UvEAndG--v","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.171Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.488Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801371","_key":"21475328801371","_rev":"_Y2l85CW---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.395Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:33.666Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337078","_key":"21475318337078","_rev":"_UvtMI1q---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620401","_key":"21475320620401","_rev":"_UwDEsf6---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540368","_key":"21475321540368","_rev":"_UwNDlQy---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610930","_key":"21475315610930","_rev":"_UvMYKdC---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915099","_key":"21475327915099","_rev":"_Ux_BX4O---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412779","_key":"26454212412779","_rev":"_Y2oUSSG--_","refRacine":"130256","refDeclinaison":"130252","refAttribute":"COLOR","refValue":"COLOR_RED","createdAt":"2019-06-24T17:43:55.460Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:55.460Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6707168194785","_key":"6707168194785","_rev":"_Y2oUnEa--_","refRacine":"130261","refDeclinaison":"130252","keywords":"130261,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN COULEUR orange,7 couleurs de cartes personnalisables,Lot de 10 CARTES KANBAN COULEUR orange L 100 x H 70 mm, Ep 1 mm,Les \u003cstrong\u003eCARTES KANBAN COULEUR\u003c/strong\u003e peuvent ainsi devenir un standard multi-utilisation pour toutes les applications et les besoins de suivi de production dans l’industrie.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personnalisable avec étiquettes adhésives à coller\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 couleurs disponibles\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards orange L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards orange L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these cards can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e7 colors available,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung: 7 Farben,Satz mit 10 KANBAN Karten Farbe orange L 100 x H 70 mm, D 1 mmDiese \u003cstrong\u003eKANBAN Karte\u003c/strong\u003e können somit als vielseitig verwendbarer Standard für alle Einsätze und Anwendungen in der industriellen Produktion eingesetzt werden.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personalisierung mit Ihren selbstklebenden. Etikette\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 Farben verfügbar\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Gekleurde KANBAN Kaarten Oranje B 100 x H 70 mm, D 1 mm,Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,TARJETA KANBAN COLOR,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 TARJETA KANBAN COLOR naranja L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estas \u003cstrong\u003eTARJETA KANBAN COLOR\u003c/strong\u003e pueden así convertirse en un estandar de multi utilización para todas las aplicaciones y las necesidades de seguimiento de producción en la industria.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,CARTÃO KANBAN COLORIDO,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO KANBAN COLORIDO laranja L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estes \u003cstrong\u003eCARTÃO KANBAN COLORIDO\u003c/strong\u003e podem assim tornarem-se num standard para todas as aplicações e necessidades de acompanhamento da produção na indústria,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera KANBAN arancione L 100 x H 70 x Sp. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Tessera ,Queste tessere possono diventare uno standard multiuso per tutte le applicazione di controllo di avanzamento della produzione e per i fabbisogni nell\u0027industria.\u003cbr\u003e7 colori disponibili ,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards orange L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards orange L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards orange L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards orange L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e","video":"","weightKg":"0.08","weightLb":"0.17636959999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:43.099Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:16.744Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707172126945","_key":"6707172126945","_rev":"_Y2oU1Py--_","name":"KANBAN KAART","description":"Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","label":"Gekleurde KANBAN Kaart Oranje B 100 x H 70 mm, D 1 mm","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Deze KANBAN KAART kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlOne":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionOne":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlTwo":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionTwo":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlApplication":"carte-kanban-couleur-application.jpg","imageDescriptionApplication":"CARTE KANBAN COULEUR APPLICATION","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"brevet-nl.png","imageTypeIconUrlThree":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-oranje"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:43.120Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:31.262Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":8,"lang":"NL","name":"Kleur","value":"oranje","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/6557115527393","_key":"6557115527393","_rev":"_UvEAnhu--z","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.072Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.429Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801263","_key":"21475328801263","_rev":"_Y2l81Ie---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.255Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:29.662Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327914991","_key":"21475327914991","_rev":"_Ux_BXx----","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620279","_key":"21475320620279","_rev":"_UwDEj1y---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318336970","_key":"21475318336970","_rev":"_UvtMIPq---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540258","_key":"21475321540258","_rev":"_UwNDk4i---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610498","_key":"21475315610498","_rev":"_UvMYByS---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915063","_key":"21475327915063","_rev":"_Ux_BX16---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610773","_key":"21475315610773","_rev":"_UvMYHkO---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337042","_key":"21475318337042","_rev":"_UvtMIta---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540332","_key":"21475321540332","_rev":"_UwNDlIy---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620365","_key":"21475320620365","_rev":"_UwDEpnm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z"},{"_id":"AttributeValue/6557132566753","_key":"6557132566753","_rev":"_UvEAncC--8","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.137Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.467Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801335","_key":"21475328801335","_rev":"_Y2l83zm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.349Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:32.406Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801767","_key":"21475328801767","_rev":"_Y2l9FMy--_","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.913Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:46.124Z"},{"_id":"AttributeValue/6557234802913","_key":"6557234802913","_rev":"_UvEAngy--N","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.463Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.967Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337474","_key":"21475318337474","_rev":"_UvtMKJe---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620853","_key":"21475320620853","_rev":"_UwDFMb----","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540766","_key":"21475321540766","_rev":"_UwNDmmG---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315612356","_key":"21475315612356","_rev":"_UvMYt22---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915532","_key":"21475327915532","_rev":"_Ux_BYTC---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915341","_key":"21475327915341","_rev":"_Ux_BYHS---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620653","_key":"21475320620653","_rev":"_UwDF-Aa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z"},{"_id":"AttributeValue/6557192204513","_key":"6557192204513","_rev":"_UvEAniy-AY","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.345Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.873Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611811","_key":"21475315611811","_rev":"_UvMYfaG---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337294","_key":"21475318337294","_rev":"_UvtMJji---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540584","_key":"21475321540584","_rev":"_UwNDmAK---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801587","_key":"21475328801587","_rev":"_Y2l9_wa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.676Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:40.542Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801299","_key":"21475328801299","_rev":"_Y2l82fy---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.303Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:31.024Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337006","_key":"21475318337006","_rev":"_UvtMIlG---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540294","_key":"21475321540294","_rev":"_UwNDlAq---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610616","_key":"21475315610616","_rev":"_UvMYErK---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915027","_key":"21475327915027","_rev":"_Ux_BXzm---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620315","_key":"21475320620315","_rev":"_UwDEmvO---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z"},{"_id":"AttributeValue/6557124047073","_key":"6557124047073","_rev":"_UvEAniy-_S","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.103Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.447Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915171","_key":"21475327915171","_rev":"_Ux_BX82---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540440","_key":"21475321540440","_rev":"_UwNDlg2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z"},{"_id":"AttributeValue/6557158125793","_key":"6557158125793","_rev":"_UvEAnfG-AI","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.219Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.522Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337150","_key":"21475318337150","_rev":"_UvtMJF----","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611172","_key":"21475315611172","_rev":"_UvMYQO6---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620480","_key":"21475320620480","_rev":"_UwDEye2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801443","_key":"21475328801443","_rev":"_Y2l87aW---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.488Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:36.093Z"},{"_id":"AttributeValue/6557141086433","_key":"6557141086433","_rev":"_UvEAndG--v","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.171Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.488Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801371","_key":"21475328801371","_rev":"_Y2l85CW---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.395Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:33.666Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337078","_key":"21475318337078","_rev":"_UvtMI1q---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620401","_key":"21475320620401","_rev":"_UwDEsf6---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540368","_key":"21475321540368","_rev":"_UwNDlQy---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610930","_key":"21475315610930","_rev":"_UvMYKdC---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915099","_key":"21475327915099","_rev":"_Ux_BX4O---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412781","_key":"26454212412781","_rev":"_Y2oUqd2--_","refRacine":"130261","refDeclinaison":"130252","refAttribute":"COLOR","refValue":"COLOR_ORANGE","createdAt":"2019-06-24T17:44:20.224Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:20.224Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6706617954529","_key":"6706617954529","_rev":"_Y2oUaqC--_","refRacine":"130258","refDeclinaison":"130252","keywords":"130258,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN COULEUR gris,7 couleurs de cartes personnalisables,Lot de 10 CARTES KANBAN COULEUR gris L 100 x H 70 mm, Ep 1 mm,Les \u003cstrong\u003eCARTES KANBAN COULEUR\u003c/strong\u003e peuvent ainsi devenir un standard multi-utilisation pour toutes les applications et les besoins de suivi de production dans l’industrie.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personnalisable avec étiquettes adhésives à coller\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 couleurs disponibles\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards grey L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards grey L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these cards can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e7 colors available,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung: 7 Farben,Satz mit 10 KANBAN Karten Farbe grau L 100 x H 70 mm, D 1 mmDiese \u003cstrong\u003eKANBAN Karte\u003c/strong\u003e können somit als vielseitig verwendbarer Standard für alle Einsätze und Anwendungen in der industriellen Produktion eingesetzt werden.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personalisierung mit Ihren selbstklebenden. Etikette\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 Farben \u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Gekleurde KANBAN Kaarten Grijs B 100 x H 70 mm, D 1 mm,Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,TARJETA KANBAN COLOR,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 TARJETA KANBAN COLOR gris L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estas \u003cstrong\u003eTARJETA KANBAN COLOR\u003c/strong\u003e pueden así convertirse en un estandar de multi utilización para todas las aplicaciones y las necesidades de seguimiento de producción en la industria.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,CARTÃO KANBAN COLORIDO,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO KANBAN COLORIDO cinzento L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estes \u003cstrong\u003eCARTÃO KANBAN COLORIDO\u003c/strong\u003e podem assim tornarem-se num standard para todas as aplicações e necessidades de acompanhamento da produção na indústria,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera KANBAN grigio L 100 x H 70 x Sp. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici ,Queste tessere possono diventare uno standard multiuso per tutte le applicazione di controllo di avanzamento della produzione e per i fabbisogni nell\u0027industria.\u003cbr\u003e7 colori disponibili ,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards grey L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards grey L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards grey L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards grey L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e","video":"","weightKg":"0.08","weightLb":"0.17636959999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:24.422Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:04.034Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707157446881","_key":"6707157446881","_rev":"_Y2oUle6--_","name":"KANBAN KAART","description":"Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","label":"Gekleurde KANBAN Kaart Grijs B 100 x H 70 mm, D 1 mm","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Deze KANBAN KAART kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlOne":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionOne":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlTwo":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionTwo":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlApplication":"carte-kanban-couleur-application.jpg","imageDescriptionApplication":"CARTE KANBAN COULEUR APPLICATION","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"brevet-nl.png","imageTypeIconUrlThree":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-grijs"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:42.244Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:15.120Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":8,"lang":"NL","name":"Kleur","value":"grijs","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/6557115527393","_key":"6557115527393","_rev":"_UvEAnhu--z","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.072Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.429Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801263","_key":"21475328801263","_rev":"_Y2l81Ie---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.255Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:29.662Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327914991","_key":"21475327914991","_rev":"_Ux_BXx----","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620279","_key":"21475320620279","_rev":"_UwDEj1y---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318336970","_key":"21475318336970","_rev":"_UvtMIPq---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540258","_key":"21475321540258","_rev":"_UwNDk4i---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610498","_key":"21475315610498","_rev":"_UvMYByS---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915063","_key":"21475327915063","_rev":"_Ux_BX16---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610773","_key":"21475315610773","_rev":"_UvMYHkO---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337042","_key":"21475318337042","_rev":"_UvtMIta---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540332","_key":"21475321540332","_rev":"_UwNDlIy---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620365","_key":"21475320620365","_rev":"_UwDEpnm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z"},{"_id":"AttributeValue/6557132566753","_key":"6557132566753","_rev":"_UvEAncC--8","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.137Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.467Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801335","_key":"21475328801335","_rev":"_Y2l83zm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.349Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:32.406Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801767","_key":"21475328801767","_rev":"_Y2l9FMy--_","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.913Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:46.124Z"},{"_id":"AttributeValue/6557234802913","_key":"6557234802913","_rev":"_UvEAngy--N","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.463Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.967Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337474","_key":"21475318337474","_rev":"_UvtMKJe---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620853","_key":"21475320620853","_rev":"_UwDFMb----","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540766","_key":"21475321540766","_rev":"_UwNDmmG---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315612356","_key":"21475315612356","_rev":"_UvMYt22---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915532","_key":"21475327915532","_rev":"_Ux_BYTC---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915341","_key":"21475327915341","_rev":"_Ux_BYHS---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620653","_key":"21475320620653","_rev":"_UwDF-Aa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z"},{"_id":"AttributeValue/6557192204513","_key":"6557192204513","_rev":"_UvEAniy-AY","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.345Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.873Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611811","_key":"21475315611811","_rev":"_UvMYfaG---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337294","_key":"21475318337294","_rev":"_UvtMJji---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540584","_key":"21475321540584","_rev":"_UwNDmAK---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801587","_key":"21475328801587","_rev":"_Y2l9_wa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.676Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:40.542Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801299","_key":"21475328801299","_rev":"_Y2l82fy---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.303Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:31.024Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337006","_key":"21475318337006","_rev":"_UvtMIlG---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540294","_key":"21475321540294","_rev":"_UwNDlAq---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610616","_key":"21475315610616","_rev":"_UvMYErK---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915027","_key":"21475327915027","_rev":"_Ux_BXzm---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620315","_key":"21475320620315","_rev":"_UwDEmvO---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z"},{"_id":"AttributeValue/6557124047073","_key":"6557124047073","_rev":"_UvEAniy-_S","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.103Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.447Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915171","_key":"21475327915171","_rev":"_Ux_BX82---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540440","_key":"21475321540440","_rev":"_UwNDlg2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z"},{"_id":"AttributeValue/6557158125793","_key":"6557158125793","_rev":"_UvEAnfG-AI","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.219Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.522Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337150","_key":"21475318337150","_rev":"_UvtMJF----","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611172","_key":"21475315611172","_rev":"_UvMYQO6---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620480","_key":"21475320620480","_rev":"_UwDEye2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801443","_key":"21475328801443","_rev":"_Y2l87aW---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.488Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:36.093Z"},{"_id":"AttributeValue/6557141086433","_key":"6557141086433","_rev":"_UvEAndG--v","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.171Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.488Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801371","_key":"21475328801371","_rev":"_Y2l85CW---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.395Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:33.666Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337078","_key":"21475318337078","_rev":"_UvtMI1q---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620401","_key":"21475320620401","_rev":"_UwDEsf6---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540368","_key":"21475321540368","_rev":"_UwNDlQy---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610930","_key":"21475315610930","_rev":"_UvMYKdC---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915099","_key":"21475327915099","_rev":"_Ux_BX4O---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412780","_key":"26454212412780","_rev":"_Y2oUd1y--_","refRacine":"130258","refDeclinaison":"130252","refAttribute":"COLOR","refValue":"COLOR_GREY","createdAt":"2019-06-24T17:44:07.295Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:44:07.295Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6706614546657","_key":"6706614546657","_rev":"_Y2oUEqW--_","refRacine":"130255","refDeclinaison":"130252","keywords":"130255,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN COULEUR vert,7 couleurs de cartes personnalisables,Lot de 10 CARTES KANBAN COULEUR vert L 100 x H 70 mm, Ep 1 mm,Les \u003cstrong\u003eCARTES KANBAN COULEUR\u003c/strong\u003e peuvent ainsi devenir un standard multi-utilisation pour toutes les applications et les besoins de suivi de production dans l’industrie.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personnalisable avec étiquettes adhésives à coller\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 couleurs disponibles\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards green L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards green L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these cards can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e7 colors available,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung: 7 Farben,Satz mit 10 KANBAN Karten Farbe grün L 100 x H 70 mm, D 1 mmDiese \u003cstrong\u003eKANBAN Karte\u003c/strong\u003e können somit als vielseitig verwendbarer Standard für alle Einsätze und Anwendungen in der industriellen Produktion eingesetzt werden.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personalisierung mit Ihren selbstklebenden. Etikette\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 Farben verfügbar\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Gekleurde KANBAN Kaarten groen B 100 x H 70 mm, D 1 mm,Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,TARJETA KANBAN COLOR,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 TARJETA KANBAN COLOR verde L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estas \u003cstrong\u003eTARJETA KANBAN COLOR\u003c/strong\u003e pueden así convertirse en un estandar de multi utilización para todas las aplicaciones y las necesidades de seguimiento de producción en la industria.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,CARTÃO KANBAN COLORIDO,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO KANBAN COLORIDO verde L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estes \u003cstrong\u003eCARTÃO KANBAN COLORIDO\u003c/strong\u003e podem assim tornarem-se num standard para todas as aplicações e necessidades de acompanhamento da produção na indústria,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tassera KANBAN verde L 100 x H 70 x Sp. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici ,Queste tessere possono diventare uno standard multiuso per tutte le applicazione di controllo di avanzamento della produzione e per i fabbisogni nell\u0027industria.\u003cbr\u003e7 colori disponibili ,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards green L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards green L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards green L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards green L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e","video":"","weightKg":"0.08","weightLb":"0.17636959999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:24.417Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:41.511Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707127628001","_key":"6707127628001","_rev":"_Y2oUOKO--_","name":"KANBAN KAART","description":"Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","label":"Gekleurde KANBAN Kaart groen B 100 x H 70 mm, D 1 mm","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Deze KANBAN KAART kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlOne":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionOne":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlTwo":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionTwo":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlApplication":"carte-kanban-couleur-application.jpg","imageDescriptionApplication":"CARTE KANBAN COULEUR APPLICATION","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"brevet-nl.png","imageTypeIconUrlThree":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-groen"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:40.645Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:51.236Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":8,"lang":"NL","name":"Kleur","value":"groen","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/6557115527393","_key":"6557115527393","_rev":"_UvEAnhu--z","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.072Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.429Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801263","_key":"21475328801263","_rev":"_Y2l81Ie---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.255Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:29.662Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327914991","_key":"21475327914991","_rev":"_Ux_BXx----","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620279","_key":"21475320620279","_rev":"_UwDEj1y---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318336970","_key":"21475318336970","_rev":"_UvtMIPq---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540258","_key":"21475321540258","_rev":"_UwNDk4i---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610498","_key":"21475315610498","_rev":"_UvMYByS---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915063","_key":"21475327915063","_rev":"_Ux_BX16---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610773","_key":"21475315610773","_rev":"_UvMYHkO---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337042","_key":"21475318337042","_rev":"_UvtMIta---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540332","_key":"21475321540332","_rev":"_UwNDlIy---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620365","_key":"21475320620365","_rev":"_UwDEpnm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z"},{"_id":"AttributeValue/6557132566753","_key":"6557132566753","_rev":"_UvEAncC--8","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.137Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.467Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801335","_key":"21475328801335","_rev":"_Y2l83zm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.349Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:32.406Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801767","_key":"21475328801767","_rev":"_Y2l9FMy--_","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.913Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:46.124Z"},{"_id":"AttributeValue/6557234802913","_key":"6557234802913","_rev":"_UvEAngy--N","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.463Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.967Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337474","_key":"21475318337474","_rev":"_UvtMKJe---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620853","_key":"21475320620853","_rev":"_UwDFMb----","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540766","_key":"21475321540766","_rev":"_UwNDmmG---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315612356","_key":"21475315612356","_rev":"_UvMYt22---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915532","_key":"21475327915532","_rev":"_Ux_BYTC---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915341","_key":"21475327915341","_rev":"_Ux_BYHS---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620653","_key":"21475320620653","_rev":"_UwDF-Aa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z"},{"_id":"AttributeValue/6557192204513","_key":"6557192204513","_rev":"_UvEAniy-AY","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.345Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.873Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611811","_key":"21475315611811","_rev":"_UvMYfaG---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337294","_key":"21475318337294","_rev":"_UvtMJji---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540584","_key":"21475321540584","_rev":"_UwNDmAK---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801587","_key":"21475328801587","_rev":"_Y2l9_wa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.676Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:40.542Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801299","_key":"21475328801299","_rev":"_Y2l82fy---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.303Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:31.024Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337006","_key":"21475318337006","_rev":"_UvtMIlG---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540294","_key":"21475321540294","_rev":"_UwNDlAq---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610616","_key":"21475315610616","_rev":"_UvMYErK---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915027","_key":"21475327915027","_rev":"_Ux_BXzm---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620315","_key":"21475320620315","_rev":"_UwDEmvO---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z"},{"_id":"AttributeValue/6557124047073","_key":"6557124047073","_rev":"_UvEAniy-_S","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.103Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.447Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915171","_key":"21475327915171","_rev":"_Ux_BX82---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540440","_key":"21475321540440","_rev":"_UwNDlg2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z"},{"_id":"AttributeValue/6557158125793","_key":"6557158125793","_rev":"_UvEAnfG-AI","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.219Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.522Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337150","_key":"21475318337150","_rev":"_UvtMJF----","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611172","_key":"21475315611172","_rev":"_UvMYQO6---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620480","_key":"21475320620480","_rev":"_UwDEye2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801443","_key":"21475328801443","_rev":"_Y2l87aW---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.488Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:36.093Z"},{"_id":"AttributeValue/6557141086433","_key":"6557141086433","_rev":"_UvEAndG--v","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.171Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.488Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801371","_key":"21475328801371","_rev":"_Y2l85CW---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.395Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:33.666Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337078","_key":"21475318337078","_rev":"_UvtMI1q---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620401","_key":"21475320620401","_rev":"_UwDEsf6---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540368","_key":"21475321540368","_rev":"_UwNDlQy---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610930","_key":"21475315610930","_rev":"_UvMYKdC---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915099","_key":"21475327915099","_rev":"_Ux_BX4O---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412778","_key":"26454212412778","_rev":"_Y2oUHcu--_","refRacine":"130255","refDeclinaison":"130252","refAttribute":"COLOR","refValue":"COLOR_GREEN","createdAt":"2019-06-24T17:43:44.365Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:44.365Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6706609434849","_key":"6706609434849","_rev":"_Y2oTFOK--_","refRacine":"130241","refDeclinaison":"130252","keywords":"130241,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN COULEUR blanc,7 couleurs de cartes personnalisables,Lot de 10 CARTES KANBAN COULEUR blanc L 100 x H 70 mm, Ep 1 mm,Les \u003cstrong\u003eCARTES KANBAN COULEUR\u003c/strong\u003e peuvent ainsi devenir un standard multi-utilisation pour toutes les applications et les besoins de suivi de production dans l’industrie.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personnalisable avec étiquettes adhésives à coller\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 couleurs disponibles\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,KANBAN card white L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards white L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these cards can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e7 colors available,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung: 7 Farben,Satz mit 10 KANBAN Karten Farbe weiß L 100 x H 70 mm, D 1 mmDiese \u003cstrong\u003eKANBAN Karte\u003c/strong\u003e können somit als vielseitig verwendbarer Standard für alle Einsätze und Anwendungen in der industriellen Produktion eingesetzt werden.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personalisierung mit Ihren selbstklebenden. Etikette\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 Farben verfügbar\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Gekleurde KANBAN Kaarten wit B 100 x H 70 mm, D 1 mm,Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,TARJETA KANBAN COLOR,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 TARJETA KANBAN COLOR blanco L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estas \u003cstrong\u003eTARJETA KANBAN COLOR\u003c/strong\u003e pueden así convertirse en un estandar de multi utilización para todas las aplicaciones y las necesidades de seguimiento de producción en la industria.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,CARTÃO KANBAN COLORIDO,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO KANBAN COLORIDO branco L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estes \u003cstrong\u003eCARTÃO KANBAN COLORIDO\u003c/strong\u003e podem assim tornarem-se num standard para todas as aplicações e necessidades de acompanhamento da produção na indústria,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera KANBAN bianco L 100 x H 70 x Sp. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici ,Queste tessere possono diventare uno standard multiuso per tutte le applicazione di controllo di avanzamento della produzione e per i fabbisogni nell\u0027industria.\u003cbr\u003e7 colori disponibili ,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card,Customise your cards easily,KANBAN card white L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,KANBAN card white L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,KANBAN card white L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,KANBAN card white L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e","video":"","weightKg":"0.08","weightLb":"0.17636959999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:24.391Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:42:36.548Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6706970472673","_key":"6706970472673","_rev":"_Y2oTQOS--_","name":"KANBAN KAART","description":"Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","label":"Gekleurde KANBAN Kaart wit B 100 x H 70 mm, D 1 mm","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Deze KANBAN KAART kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlOne":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionOne":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlTwo":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionTwo":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlApplication":"carte-kanban-couleur-application.jpg","imageDescriptionApplication":"CARTE KANBAN COULEUR APPLICATION","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"brevet-nl.png","imageTypeIconUrlThree":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-wit"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:35.574Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:42:47.814Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":8,"lang":"NL","name":"Kleur","value":"wit","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/6557115527393","_key":"6557115527393","_rev":"_UvEAnhu--z","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.072Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.429Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801263","_key":"21475328801263","_rev":"_Y2l81Ie---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.255Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:29.662Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327914991","_key":"21475327914991","_rev":"_Ux_BXx----","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620279","_key":"21475320620279","_rev":"_UwDEj1y---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318336970","_key":"21475318336970","_rev":"_UvtMIPq---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540258","_key":"21475321540258","_rev":"_UwNDk4i---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610498","_key":"21475315610498","_rev":"_UvMYByS---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915063","_key":"21475327915063","_rev":"_Ux_BX16---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610773","_key":"21475315610773","_rev":"_UvMYHkO---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337042","_key":"21475318337042","_rev":"_UvtMIta---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540332","_key":"21475321540332","_rev":"_UwNDlIy---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620365","_key":"21475320620365","_rev":"_UwDEpnm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z"},{"_id":"AttributeValue/6557132566753","_key":"6557132566753","_rev":"_UvEAncC--8","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.137Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.467Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801335","_key":"21475328801335","_rev":"_Y2l83zm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.349Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:32.406Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801767","_key":"21475328801767","_rev":"_Y2l9FMy--_","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.913Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:46.124Z"},{"_id":"AttributeValue/6557234802913","_key":"6557234802913","_rev":"_UvEAngy--N","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.463Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.967Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337474","_key":"21475318337474","_rev":"_UvtMKJe---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620853","_key":"21475320620853","_rev":"_UwDFMb----","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540766","_key":"21475321540766","_rev":"_UwNDmmG---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315612356","_key":"21475315612356","_rev":"_UvMYt22---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915532","_key":"21475327915532","_rev":"_Ux_BYTC---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915341","_key":"21475327915341","_rev":"_Ux_BYHS---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620653","_key":"21475320620653","_rev":"_UwDF-Aa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z"},{"_id":"AttributeValue/6557192204513","_key":"6557192204513","_rev":"_UvEAniy-AY","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.345Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.873Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611811","_key":"21475315611811","_rev":"_UvMYfaG---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337294","_key":"21475318337294","_rev":"_UvtMJji---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540584","_key":"21475321540584","_rev":"_UwNDmAK---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801587","_key":"21475328801587","_rev":"_Y2l9_wa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.676Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:40.542Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801299","_key":"21475328801299","_rev":"_Y2l82fy---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.303Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:31.024Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337006","_key":"21475318337006","_rev":"_UvtMIlG---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540294","_key":"21475321540294","_rev":"_UwNDlAq---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610616","_key":"21475315610616","_rev":"_UvMYErK---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915027","_key":"21475327915027","_rev":"_Ux_BXzm---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620315","_key":"21475320620315","_rev":"_UwDEmvO---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z"},{"_id":"AttributeValue/6557124047073","_key":"6557124047073","_rev":"_UvEAniy-_S","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.103Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.447Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915171","_key":"21475327915171","_rev":"_Ux_BX82---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540440","_key":"21475321540440","_rev":"_UwNDlg2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z"},{"_id":"AttributeValue/6557158125793","_key":"6557158125793","_rev":"_UvEAnfG-AI","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.219Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.522Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337150","_key":"21475318337150","_rev":"_UvtMJF----","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611172","_key":"21475315611172","_rev":"_UvMYQO6---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620480","_key":"21475320620480","_rev":"_UwDEye2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801443","_key":"21475328801443","_rev":"_Y2l87aW---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.488Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:36.093Z"},{"_id":"AttributeValue/6557141086433","_key":"6557141086433","_rev":"_UvEAndG--v","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.171Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.488Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801371","_key":"21475328801371","_rev":"_Y2l85CW---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.395Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:33.666Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337078","_key":"21475318337078","_rev":"_UvtMI1q---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620401","_key":"21475320620401","_rev":"_UwDEsf6---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540368","_key":"21475321540368","_rev":"_UwNDlQy---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610930","_key":"21475315610930","_rev":"_UvMYKdC---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915099","_key":"21475327915099","_rev":"_Ux_BX4O---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412772","_key":"26454212412772","_rev":"_Y2oTIR2--_","refRacine":"130241","refDeclinaison":"130252","refAttribute":"COLOR","refValue":"COLOR_WHITE","createdAt":"2019-06-24T17:42:39.679Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:42:39.679Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6706611138785","_key":"6706611138785","_rev":"_Y2oTwE---_","refRacine":"130252","refDeclinaison":"130252","keywords":"130252,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN COULEUR jaune,7 couleurs de cartes personnalisables,Lot de 10 CARTES KANBAN COULEUR jaune L 100 x H 70 mm, Ep 1 mm,Les \u003cstrong\u003eCARTES KANBAN COULEUR\u003c/strong\u003e peuvent ainsi devenir un standard multi-utilisation pour toutes les applications et les besoins de suivi de production dans l’industrie.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personnalisable avec étiquettes adhésives à coller\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 couleurs disponibles\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards yellow L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards yellow L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these cards can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e7 colors available,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung: 7 Farben,Satz mit 10 KANBAN Karten Farbe gelb L100 x H 70 mm, D 1 mmDiese \u003cstrong\u003eKANBAN Karte\u003c/strong\u003e können somit als vielseitig verwendbarer Standard für alle Einsätze und Anwendungen in der industriellen Produktion eingesetzt werden.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personalisierung mit Ihren selbstklebenden. Etikette\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 Farben verfügbar\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Gekleurde KANBAN Kaarten Geel B 100 x H 70 mm, D 1 mm,Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,TARJETA KANBAN COLOR,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 TARJETA KANBAN COLOR amarillo L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estas \u003cstrong\u003eTARJETA KANBAN COLOR\u003c/strong\u003e pueden así convertirse en un estandar de multi utilización para todas las aplicaciones y las necesidades de seguimiento de producción en la industria.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,CARTÃO KANBAN COLORIDO,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO KANBAN COLORIDO amarela L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estes \u003cstrong\u003eCARTÃO KANBAN COLORIDO\u003c/strong\u003e podem assim tornarem-se num standard para todas as aplicações e necessidades de acompanhamento da produção na indústria,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera KANBAN giallo L 100 x H 70 x Sp. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici ,Queste tessere possono diventare uno standard multiuso per tutte le applicazione di controllo di avanzamento della produzione e per i fabbisogni nell\u0027industria.\u003cbr\u003e7 colori disponibili ,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards yellow L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards yellow L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards yellow L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards yellow L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e","video":"","weightKg":"0.08","weightLb":"0.17636959999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:24.394Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:20.417Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707067203809","_key":"6707067203809","_rev":"_Y2oT6Pu--_","name":"KANBAN KAART","description":"Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","label":"Gekleurde KANBAN Kaart Geel B 100 x H 70 mm, D 1 mm","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Deze KANBAN KAART kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlOne":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionOne":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlTwo":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionTwo":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlApplication":"carte-kanban-couleur-application.jpg","imageDescriptionApplication":"CARTE KANBAN COULEUR APPLICATION","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"brevet-nl.png","imageTypeIconUrlThree":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-geel"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:38.895Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:30.845Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":8,"lang":"NL","name":"Kleur","value":"geel","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/6557115527393","_key":"6557115527393","_rev":"_UvEAnhu--z","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.072Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.429Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801263","_key":"21475328801263","_rev":"_Y2l81Ie---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.255Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:29.662Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327914991","_key":"21475327914991","_rev":"_Ux_BXx----","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620279","_key":"21475320620279","_rev":"_UwDEj1y---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318336970","_key":"21475318336970","_rev":"_UvtMIPq---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540258","_key":"21475321540258","_rev":"_UwNDk4i---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610498","_key":"21475315610498","_rev":"_UvMYByS---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915063","_key":"21475327915063","_rev":"_Ux_BX16---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610773","_key":"21475315610773","_rev":"_UvMYHkO---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337042","_key":"21475318337042","_rev":"_UvtMIta---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540332","_key":"21475321540332","_rev":"_UwNDlIy---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620365","_key":"21475320620365","_rev":"_UwDEpnm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z"},{"_id":"AttributeValue/6557132566753","_key":"6557132566753","_rev":"_UvEAncC--8","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.137Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.467Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801335","_key":"21475328801335","_rev":"_Y2l83zm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.349Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:32.406Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801767","_key":"21475328801767","_rev":"_Y2l9FMy--_","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.913Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:46.124Z"},{"_id":"AttributeValue/6557234802913","_key":"6557234802913","_rev":"_UvEAngy--N","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.463Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.967Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337474","_key":"21475318337474","_rev":"_UvtMKJe---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620853","_key":"21475320620853","_rev":"_UwDFMb----","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540766","_key":"21475321540766","_rev":"_UwNDmmG---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315612356","_key":"21475315612356","_rev":"_UvMYt22---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915532","_key":"21475327915532","_rev":"_Ux_BYTC---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915341","_key":"21475327915341","_rev":"_Ux_BYHS---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620653","_key":"21475320620653","_rev":"_UwDF-Aa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z"},{"_id":"AttributeValue/6557192204513","_key":"6557192204513","_rev":"_UvEAniy-AY","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.345Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.873Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611811","_key":"21475315611811","_rev":"_UvMYfaG---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337294","_key":"21475318337294","_rev":"_UvtMJji---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540584","_key":"21475321540584","_rev":"_UwNDmAK---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801587","_key":"21475328801587","_rev":"_Y2l9_wa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.676Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:40.542Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801299","_key":"21475328801299","_rev":"_Y2l82fy---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.303Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:31.024Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337006","_key":"21475318337006","_rev":"_UvtMIlG---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540294","_key":"21475321540294","_rev":"_UwNDlAq---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610616","_key":"21475315610616","_rev":"_UvMYErK---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915027","_key":"21475327915027","_rev":"_Ux_BXzm---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620315","_key":"21475320620315","_rev":"_UwDEmvO---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z"},{"_id":"AttributeValue/6557124047073","_key":"6557124047073","_rev":"_UvEAniy-_S","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.103Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.447Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915171","_key":"21475327915171","_rev":"_Ux_BX82---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540440","_key":"21475321540440","_rev":"_UwNDlg2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z"},{"_id":"AttributeValue/6557158125793","_key":"6557158125793","_rev":"_UvEAnfG-AI","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.219Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.522Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337150","_key":"21475318337150","_rev":"_UvtMJF----","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611172","_key":"21475315611172","_rev":"_UvMYQO6---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620480","_key":"21475320620480","_rev":"_UwDEye2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801443","_key":"21475328801443","_rev":"_Y2l87aW---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.488Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:36.093Z"},{"_id":"AttributeValue/6557141086433","_key":"6557141086433","_rev":"_UvEAndG--v","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.171Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.488Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801371","_key":"21475328801371","_rev":"_Y2l85CW---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.395Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:33.666Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337078","_key":"21475318337078","_rev":"_UvtMI1q---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620401","_key":"21475320620401","_rev":"_UwDEsf6---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540368","_key":"21475321540368","_rev":"_UwNDlQy---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610930","_key":"21475315610930","_rev":"_UvMYKdC---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915099","_key":"21475327915099","_rev":"_Ux_BX4O---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412776","_key":"26454212412776","_rev":"_Y2oTyy---_","refRacine":"130252","refDeclinaison":"130252","refAttribute":"COLOR","refValue":"COLOR_YELLOW","createdAt":"2019-06-24T17:43:23.202Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:23.202Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6706612842721","_key":"6706612842721","_rev":"_Y2oT7Qy--_","refRacine":"130253","refDeclinaison":"130252","keywords":"130253,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN COULEUR bleu,7 couleurs de cartes personnalisables,Lot de 10 CARTES KANBAN COULEUR bleu L 100 x H 70 mm, Ep 1 mm,Les \u003cstrong\u003eCARTES KANBAN COULEUR\u003c/strong\u003e peuvent ainsi devenir un standard multi-utilisation pour toutes les applications et les besoins de suivi de production dans l’industrie.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personnalisable avec étiquettes adhésives à coller\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 couleurs disponibles\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards blue L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards blue L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these cards can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e7 colors available,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung: 7 Farben,Satz mit 10 KANBAN Karten Farbe blau L 100 x H 70 mm, D 1 mmDiese \u003cstrong\u003eKANBAN Karte\u003c/strong\u003e können somit als vielseitig verwendbarer Standard für alle Einsätze und Anwendungen in der industriellen Produktion eingesetzt werden.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Personalisierung mit Ihren selbstklebenden. Etikette\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 Farben verfügbar\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Gekleurde KANBAN Kaarten Blauw B 100 x H 70 mm, D 1 mm,Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,TARJETA KANBAN COLOR,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 TARJETA KANBAN COLOR azul L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estas \u003cstrong\u003eTARJETA KANBAN COLOR\u003c/strong\u003e pueden así convertirse en un estandar de multi utilización para todas las aplicaciones y las necesidades de seguimiento de producción en la industria.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,CARTÃO KANBAN COLORIDO,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO KANBAN COLORIDO azul L 100 × A 70 × esp. 1 mm,Estes \u003cstrong\u003eCARTÃO KANBAN COLORIDO\u003c/strong\u003e podem assim tornarem-se num standard para todas as aplicações e necessidades de acompanhamento da produção na indústria,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera KANBAN blu L 100 x H 70 x Sp. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici ,Queste tessere possono diventare uno standard multiuso per tutte le applicazione di controllo di avanzamento della produzione e per i fabbisogni nell\u0027industria.\u003cbr\u003e7 colori disponibili ,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards blue L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards blue L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards blue L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards blue L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch,As such, these \u003cstrong\u003eKANBAN CARD\u003c/strong\u003e can become a multi-use standard for all production follow-up applications needed in the industry.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e 7 colors available\u003c/p\u003e","video":"","weightKg":"0.08","weightLb":"0.17636959999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:24.397Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:31.880Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707112947937","_key":"6707112947937","_rev":"_Y2oUDsa--_","name":"KANBAN KAART","description":"Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","label":"Gekleurde KANBAN Kaart Blauw B 100 x H 70 mm, D 1 mm","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Deze KANBAN KAART kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlOne":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionOne":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlTwo":"carte-kanban-couleur.jpg","imageDescriptionTwo":"CARTE KANBAN COULEUR, Deze \u003cstrong\u003eKANBAN KAART\u003c/strong\u003e kunnen hét veelzijdige standaardhulpmiddel worden voor alle toepassingen en noden bij het opvolgen van de productie in de industrie","imageUrlApplication":"carte-kanban-couleur-application.jpg","imageDescriptionApplication":"CARTE KANBAN COULEUR APPLICATION","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"brevet-nl.png","imageTypeIconUrlThree":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-blauw"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:39.801Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:40.520Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":8,"lang":"NL","name":"Kleur","value":"blauw","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/6557115527393","_key":"6557115527393","_rev":"_UvEAnhu--z","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.072Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.429Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801263","_key":"21475328801263","_rev":"_Y2l81Ie---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.255Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:29.662Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327914991","_key":"21475327914991","_rev":"_Ux_BXx----","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.408Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620279","_key":"21475320620279","_rev":"_UwDEj1y---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:06.098Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318336970","_key":"21475318336970","_rev":"_UvtMIPq---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.482Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540258","_key":"21475321540258","_rev":"_UwNDk4i---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610498","_key":"21475315610498","_rev":"_UvMYByS---","refValue":"COLOR_BLUE","lang":"NL","value":"blauw","createdAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:35.231Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915063","_key":"21475327915063","_rev":"_Ux_BX16---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.487Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610773","_key":"21475315610773","_rev":"_UvMYHkO---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:41.151Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337042","_key":"21475318337042","_rev":"_UvtMIta---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.959Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540332","_key":"21475321540332","_rev":"_UwNDlIy---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.962Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620365","_key":"21475320620365","_rev":"_UwDEpnm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:12.015Z"},{"_id":"AttributeValue/6557132566753","_key":"6557132566753","_rev":"_UvEAncC--8","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.137Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.467Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801335","_key":"21475328801335","_rev":"_Y2l83zm---","refValue":"COLOR_GREEN","lang":"NL","value":"groen","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.349Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:32.406Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801767","_key":"21475328801767","_rev":"_Y2l9FMy--_","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.913Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:46.124Z"},{"_id":"AttributeValue/6557234802913","_key":"6557234802913","_rev":"_UvEAngy--N","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.463Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.967Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337474","_key":"21475318337474","_rev":"_UvtMKJe---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:29.431Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620853","_key":"21475320620853","_rev":"_UwDFMb----","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:47.653Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540766","_key":"21475321540766","_rev":"_UwNDmmG---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:06.455Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315612356","_key":"21475315612356","_rev":"_UvMYt22---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:20.361Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915532","_key":"21475327915532","_rev":"_Ux_BYTC---","refValue":"COLOR_GREY","lang":"NL","value":"grijs","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.953Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915341","_key":"21475327915341","_rev":"_Ux_BYHS---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.765Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620653","_key":"21475320620653","_rev":"_UwDF-Aa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:32.892Z"},{"_id":"AttributeValue/6557192204513","_key":"6557192204513","_rev":"_UvEAniy-AY","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.345Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.873Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611811","_key":"21475315611811","_rev":"_UvMYfaG---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:29:05.564Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337294","_key":"21475318337294","_rev":"_UvtMJji---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.824Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540584","_key":"21475321540584","_rev":"_UwNDmAK---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.849Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801587","_key":"21475328801587","_rev":"_Y2l9_wa---","refValue":"COLOR_ORANGE","lang":"NL","value":"oranje","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.676Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:40.542Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801299","_key":"21475328801299","_rev":"_Y2l82fy---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.303Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:31.024Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337006","_key":"21475318337006","_rev":"_UvtMIlG---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:27.825Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540294","_key":"21475321540294","_rev":"_UwNDlAq---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:04.832Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610616","_key":"21475315610616","_rev":"_UvMYErK---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:38.189Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915027","_key":"21475327915027","_rev":"_Ux_BXzm---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.449Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620315","_key":"21475320620315","_rev":"_UwDEmvO---","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:09.065Z"},{"_id":"AttributeValue/6557124047073","_key":"6557124047073","_rev":"_UvEAniy-_S","refValue":"COLOR_RED","lang":"NL","value":"rood","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.103Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.447Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915171","_key":"21475327915171","_rev":"_Ux_BX82---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.597Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540440","_key":"21475321540440","_rev":"_UwNDlg2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.347Z"},{"_id":"AttributeValue/6557158125793","_key":"6557158125793","_rev":"_UvEAnfG-AI","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.219Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.522Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337150","_key":"21475318337150","_rev":"_UvtMJF----","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.335Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315611172","_key":"21475315611172","_rev":"_UvMYQO6---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:50.026Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620480","_key":"21475320620480","_rev":"_UwDEye2---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:21.091Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801443","_key":"21475328801443","_rev":"_Y2l87aW---","refValue":"COLOR_WHITE","lang":"NL","value":"wit","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.488Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:36.093Z"},{"_id":"AttributeValue/6557141086433","_key":"6557141086433","_rev":"_UvEAndG--v","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2016-11-20T16:18:44.171Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:40.488Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328801371","_key":"21475328801371","_rev":"_Y2l85CW---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:53:05.395Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:58:33.666Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318337078","_key":"21475318337078","_rev":"_UvtMI1q---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:28.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320620401","_key":"21475320620401","_rev":"_UwDEsf6---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:12:14.964Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321540368","_key":"21475321540368","_rev":"_UwNDlQy---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:05.090Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315610930","_key":"21475315610930","_rev":"_UvMYKdC---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:28:44.107Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327915099","_key":"21475327915099","_rev":"_Ux_BX4O---","refValue":"COLOR_YELLOW","lang":"NL","value":"geel","createdAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:55.524Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412777","_key":"26454212412777","_rev":"_Y2oT92W--_","refRacine":"130253","refDeclinaison":"130252","refAttribute":"COLOR","refValue":"COLOR_BLUE","createdAt":"2019-06-24T17:43:34.536Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:34.536Z"}],"quantity":0,"leadtime":0}]},{"refDeclinaison":"130242","variants":[{"product":{"_id":"Product/6707048591585","_key":"6707048591585","_rev":"_Y2oTmFG--_","refRacine":"130244","refDeclinaison":"130242","keywords":"130244,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN UNIVERSELLE transparente à pince,Personnalisez vos cartes avec facilité,Lot de 10 CARTES KANBAN UNIVERSELLE transparente à pince L 100 x H 70 mm,La gamme révolutionnaire et très originale LEANFLASH® repose sur l’utilisation d’une carte polyvalente de dimensions uniques pour une multi-utilisation. La même carte pourra indifféremment être utilisée pour les différents suivis KANBAN.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent attaching via clip,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent attaching via clip L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent attaching via clip,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent attaching via clip L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung Ihrer Karten,Satz mit 10 UNIVERSAL KANBAN Karten transparent mit Klammer L100 x H70 mmDiese Produktpalette ist sehr originell. LEANFLASH beruht auf dem Einsatz vielfach anwendbarer Karten in einheitlicher Größe für unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten.Die gleiche Karte kann unterschiedslos für die verschiedenen KANBANFolgen verwendet werden.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Kaarten KANBAN UNIVERSEEL transparant met klem B 100 x H 70 mm, D 1 mm - Set van 1,Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,Tarjeta transparente fijacion con pinza,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 Tarjeta transparente fijacion con pinza L 100 × A 70 × esp. 1 mm - Lote de 1,La gama revolucionaria y muy original LEANFLASH se basa en la utilización de una tarjeta polivalente de dimensiones únicas para múltiples utilidades. La misma tarjeta se puede utilizar indistintamente para los distintos seguimientos de control KANBAN,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,Cartão universal transparente de pinça,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO universal transparente de pinça L 100 × A 70 × esp. 1 mm,A gama revolucionária e muito original LEANFLASH baseia-se na utilização de um cartão polivalente de dimensões unicas para uma multiutilização. O mesmo cartão poderá ser utilizado indiferentemente para diversos acompanhamentos KANBAN,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera KANBAN trasparante attacco con clip L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici ,La rivoluzionaria e fortemente originale gamma LEANFLASH si basa sull\u0027uso di una tessera universale con dimensioni uniche per moltepli usi.\u003cbr\u003eLa stessa tessera può essere utilizzata in alterntiva per i vari controllo di avanzamento KANBAN.,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card transparent attaching via clip,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent attaching via clip L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent attaching via clip,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent attaching via clip L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent attaching via clip,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent attaching via clip L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent attaching via clip,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent attaching via clip L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.","video":"","weightKg":"0.1","weightLb":"0.22046199999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:37.947Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:10.194Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707052523745","_key":"6707052523745","_rev":"_Y2oTv3S--_","name":"KANBAN KAART","description":"Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","label":"Kaart KANBAN UNIVERSEEL transparant met klem B 100 x H 70 mm, D 1 mm - Set van 10","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlOne":"accessoire-carte-universelle-transparente-fixation-a-pince.jpg","imageDescriptionOne":"ACCESSOIRE Carte universelle transparente fixation a pince, Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlTwo":"accessoire-carte-universelle-transparente-fixation-a-pince.jpg","imageDescriptionTwo":"ACCESSOIRE Carte universelle transparente fixation a pince, Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlApplication":"accessoire-carte-universelle-transparente-fixation-a-pince.jpg","imageDescriptionApplication":"ACCESSOIRE Carte universelle transparente fixation a pince, Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-met-klem"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:37.958Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:20.214Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":7,"lang":"NL","name":"Binding","value":"met klem","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/21475328803408","_key":"21475328803408","_rev":"_Y2l94Bm---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.941Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:38.168Z"},{"_id":"AttributeValue/6557601149153","_key":"6557601149153","_rev":"_UvEAnj--AP","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.649Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.900Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320623127","_key":"21475320623127","_rev":"_UwDHQVa---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-30T22:15:02.732Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:15:02.732Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327917156","_key":"21475327917156","_rev":"_Ux_Bcmy---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.364Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.364Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315620796","_key":"21475315620796","_rev":"_UvMbRUu---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-28T06:32:07.750Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:32:07.750Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318339110","_key":"21475318339110","_rev":"_UvtMQ_e---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-29T20:42:35.415Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:35.415Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542429","_key":"21475321542429","_rev":"_UwNDsfO---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-31T09:50:12.489Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:12.489Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328803156","_key":"21475328803156","_rev":"_Y2l9wW2---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.636Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:30.293Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315619115","_key":"21475315619115","_rev":"_UvMazXa---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338848","_key":"21475318338848","_rev":"_UvtMO6W---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916904","_key":"21475327916904","_rev":"_Ux_BcTi---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542177","_key":"21475321542177","_rev":"_UwNDrnO---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622831","_key":"21475320622831","_rev":"_UwDG7ma---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z"},{"_id":"AttributeValue/6557541511393","_key":"6557541511393","_rev":"_UvEAnj--_b","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.466Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.797Z"},{"_id":"AttributeValue/6557515952353","_key":"6557515952353","_rev":"_UvEAnj---g","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.394Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.675Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321541994","_key":"21475321541994","_rev":"_UwNDr_a---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-31T09:50:10.956Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:10.956Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328802976","_key":"21475328802976","_rev":"_Y2l9rA6---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.418Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:24.842Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338668","_key":"21475318338668","_rev":"_UvtMOUW---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-29T20:42:33.702Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:33.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622625","_key":"21475320622625","_rev":"_UwDGtMu---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-30T22:14:26.753Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:26.753Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916724","_key":"21475327916724","_rev":"_Ux_BcF2---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-04-02T20:02:59.837Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:59.837Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315618288","_key":"21475315618288","_rev":"_UvMaiL2---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-28T06:31:19.480Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:19.480Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412775","_key":"26454212412775","_rev":"_Y2oTp_C--_","refRacine":"130244","refDeclinaison":"130242","refAttribute":"BINDING","refValue":"BINDING_CLAMP","createdAt":"2019-06-24T17:43:13.170Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:13.170Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6706607730913","_key":"6706607730913","_rev":"_Y2oTQqe--_","refRacine":"130242","refDeclinaison":"130242","keywords":"130242,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN UNIVERSELLE transparente,Personnaliser vos cartes avec facilité,Lot de 10 CARTES KANBAN UNIVERSELLE transparente L 100 x H 70 mm, Ep. 1 mm recevant votre carte en papier imprimée avec SESA\u0027PRINT,La gamme révolutionnaire et très originale LEANFLASH® repose sur l’utilisation d’une carte polyvalente de dimensions uniques pour une multi-utilisation. La même carte pourra indifféremment être utilisée pour les différents suivis KANBAN.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN universal transparent card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN universal transparent card L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch to receive your paper card printed with SESA\u0027PRINT,This revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN universal transparent card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN universal transparent card L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch to receive your paper card printed with SESA\u0027PRINT,This revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,UNIVERSAL KANBAN Karte,Einfache Personalisierung Ihrer Karten,Satz mit 10 UNIVERSAL KANBAN Karten transparent L 100 x H 70 mm, D 1 mm für Ihre mit SESA\u0027PRINT gedruckte PapierkarteDiese Produktpalette ist sehr originell. LEANFLASH beruht auf dem Einsatz vielfach anwendbarer Karten in einheitlicher Größe für unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten.Die gleiche Karte kann unterschiedslos für die verschiedenen KANBANFolgen verwendet werden.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KAART UNIVERSEEL,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Kaarten KANBAN UNIVERSEEL transparant B 100 x H 70 mm, D 1 mm,Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,TARJETA KANBAN UNIVERSAL transparente,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 TARJETA KANBAN UNIVERSAL transparente L 100 × A 70 × esp. 1 mm,La gama revolucionaria y muy original LEANFLASH se basa en la utilización de una tarjeta polivalente de dimensiones únicas para múltiples utilidades. La misma tarjeta se puede utilizar indistintamente para los distintos seguimientos de control KANBAN,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,CARTÃO KANBAN UNIVERSAL,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 CARTÃO KANBAN UNIVERSAL L 100 × A 70 × esp. 1 mm,A gama revolucionária e muito original LEANFLASH baseia-se na utilização de um cartão polivalente de dimensões unicas para uma multiutilização. O mesmo cartão poderá ser utilizado indiferentemente para diversos acompanhamentos KANBAN,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA UNIVERSALE ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera Universale KANBAN trasparante L 100 x H 70 x Sp. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici per ricevere le vostre tessere di carta stampate con SESA\u0027PRINT,La rivoluzionaria e fortemente originale gamma LEANFLASH si basa sull\u0027uso di una tessera universale con dimensioni uniche per moltepli usi.\u003cbr\u003eLa stessa tessera può essere utilizzata in alterntiva per i vari controllo di avanzamento KANBAN.,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN universal transparent card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN universal transparent card L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch to receive your paper card printed with SESA\u0027PRINT,This revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN universal transparent card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN universal transparent card L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch to receive your paper card printed with SESA\u0027PRINT,This revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN universal transparent card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN universal transparent card L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch to receive your paper card printed with SESA\u0027PRINT,This revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN universal transparent card,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN universal transparent card L 100 x H 70 x Th. 1 mm/L 3.93 x 2.75 Inch to receive your paper card printed with SESA\u0027PRINT,This revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.","video":"","weightKg":"0.08","weightLb":"0.17636959999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:24.388Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:42:48.265Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6706988691681","_key":"6706988691681","_rev":"_Y2oTbAS--_","name":"KAART UNIVERSEEL","description":"Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","label":"Kaart KANBAN UNIVERSEEL transparant B 100 x H 70 mm, D 1 mm","metaTitle":"KAART UNIVERSEEL","metaDescription":"Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlOne":"carte-kanban-universelle.jpg","imageDescriptionOne":"CARTE KANBAN UNIVERSELLE, Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlTwo":"carte-kanban-universelle.jpg","imageDescriptionTwo":"CARTE KANBAN UNIVERSELLE, Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlApplication":"carte-kanban-universelle-application.jpg","imageDescriptionApplication":"CARTE KANBAN UNIVERSELLE APPLICATION","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"best-seller.png","imageTypeIconUrlTwo":"brevet-nl.png","imageTypeIconUrlThree":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kaart-universeel-normal"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:36.333Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:42:58.854Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":7,"lang":"NL","name":"Binding","value":"Normal","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/21475328803408","_key":"21475328803408","_rev":"_Y2l94Bm---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.941Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:38.168Z"},{"_id":"AttributeValue/6557601149153","_key":"6557601149153","_rev":"_UvEAnj--AP","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.649Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.900Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320623127","_key":"21475320623127","_rev":"_UwDHQVa---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-30T22:15:02.732Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:15:02.732Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327917156","_key":"21475327917156","_rev":"_Ux_Bcmy---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.364Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.364Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315620796","_key":"21475315620796","_rev":"_UvMbRUu---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-28T06:32:07.750Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:32:07.750Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318339110","_key":"21475318339110","_rev":"_UvtMQ_e---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-29T20:42:35.415Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:35.415Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542429","_key":"21475321542429","_rev":"_UwNDsfO---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-31T09:50:12.489Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:12.489Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328803156","_key":"21475328803156","_rev":"_Y2l9wW2---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.636Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:30.293Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315619115","_key":"21475315619115","_rev":"_UvMazXa---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338848","_key":"21475318338848","_rev":"_UvtMO6W---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916904","_key":"21475327916904","_rev":"_Ux_BcTi---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542177","_key":"21475321542177","_rev":"_UwNDrnO---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622831","_key":"21475320622831","_rev":"_UwDG7ma---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z"},{"_id":"AttributeValue/6557541511393","_key":"6557541511393","_rev":"_UvEAnj--_b","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.466Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.797Z"},{"_id":"AttributeValue/6557515952353","_key":"6557515952353","_rev":"_UvEAnj---g","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.394Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.675Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321541994","_key":"21475321541994","_rev":"_UwNDr_a---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-31T09:50:10.956Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:10.956Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328802976","_key":"21475328802976","_rev":"_Y2l9rA6---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.418Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:24.842Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338668","_key":"21475318338668","_rev":"_UvtMOUW---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-29T20:42:33.702Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:33.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622625","_key":"21475320622625","_rev":"_UwDGtMu---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-30T22:14:26.753Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:26.753Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916724","_key":"21475327916724","_rev":"_Ux_BcF2---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-04-02T20:02:59.837Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:59.837Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315618288","_key":"21475315618288","_rev":"_UvMaiL2---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-28T06:31:19.480Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:19.480Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412773","_key":"26454212412773","_rev":"_Y2oTTvC--_","refRacine":"130242","refDeclinaison":"130242","refAttribute":"BINDING","refValue":"BINDING_NORMAL","createdAt":"2019-06-24T17:42:51.410Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:42:51.410Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6707033911521","_key":"6707033911521","_rev":"_Y2oTbcq--_","refRacine":"130243","refDeclinaison":"130242","keywords":"130243,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ordonnancement Planification,CARTE KANBAN UNIVERSELLE transparente magnétique,Personnalisez vos cartes avec facilité,Lot de 10 CARTES KANBAN UNIVERSELLE transparente magnétique L 100 x H 70 mm,La gamme révolutionnaire et très originale LEANFLASH® repose sur l’utilisation d’une carte polyvalente de dimensions uniques pour une multi-utilisation. La même carte pourra indifféremment être utilisée pour les différents suivis KANBAN.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent magnetic,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent magnetic L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent magnetic,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent magnetic L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Ablaufplanung Planung,KANBAN Karte,Einfache Personalisierung Ihrer Karten,Satz mit 10 UNIVERSAL KANBAN Karten transparent magnetisch L 100 x H 70 mmDiese Produktpalette ist sehr originell. LEANFLASH beruht auf dem Einsatz vielfach anwendbarer Karten in einheitlicher Größe für unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten.Die gleiche Karte kann unterschiedslos für die verschiedenen KANBANFolgen verwendet werden.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Scheduling Planning,KANBAN KAART,Gemakkelijk uw kaarten personaliseren,Set van 10 Kaarten KANBAN UNIVERSEEL transparant Magnetisch B 100 x H 70 mm, D 1 mm - Set van 1,Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programación Planificación,Tarjeta transparente magnetico,Personalice sus tarjetas con facilidad,Kit de 10 Tarjeta transparente magnetico L 100 × A 70 × esp. 1 mm - Lote de 1,La gama revolucionaria y muy original LEANFLASH se basa en la utilización de una tarjeta polivalente de dimensiones únicas para múltiples utilidades. La misma tarjeta se puede utilizar indistintamente para los distintos seguimientos de control KANBAN,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Programação Planificação,Cartão universal transparente magnético,Personalize os seus cartões com facilidade,Conjunto de 10 cartão universal transparente magnético L 100 × A 70 × esp. 1 mm,A gama revolucionária e muito original LEANFLASH baseia-se na utilização de um cartão polivalente de dimensões unicas para uma multiutilização. O mesmo cartão poderá ser utilizado indiferentemente para diversos acompanhamentos KANBAN,5S TPM KANBAN LEAN,Sequenze e Pianificazione Kanban ,TESSERA KANBAN ,Personalizza le tue tessere in modo facile ,Tessera KANBAN trasparente magnetica L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Pollici ,La rivoluzionaria e fortemente originale gamma LEANFLASH si basa sull\u0027uso di una tessera universale con dimensioni uniche per moltepli usi.\u003cbr\u003eLa stessa tessera può essere utilizzata in alterntiva per i vari controllo di avanzamento KANBAN.,Kanban Sequencing Scheduling,5S TPM KANBAN LEAN,KANBAN card transparent magnetic,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent magnetic L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent magnetic,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent magnetic L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent magnetic,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent magnetic L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.,5S TPM KANBAN LEAN,Kanban Sequencing Scheduling,KANBAN card transparent magnetic,Customise your cards easily,Kit of 10 KANBAN cards transparent magnetic L 100 x H 70 mm/L 3.93 x 2.75 Inch - Kit of 1,The revolutionary and highly original LEANFLASH range is based on the use of a versatile card with unique dimensions for multi-use.\u003cbr\u003eThe same card can be used differently for the various KANBAN follow-up.","video":"","weightKg":"0.16","weightLb":"0.35273919999999997","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:37.165Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:42:59.308Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6707037843681","_key":"6707037843681","_rev":"_Y2oTlRG--_","name":"KANBAN KAART","description":"Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","label":"Kaart KANBAN UNIVERSEEL transparant Magnetisch B 100 x H 70 mm, D 1 mm - Set van 10","metaTitle":"KANBAN KAART","metaDescription":"Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlOne":"accessoire-carte-universelle-transparente-fixation-magnetique.jpg","imageDescriptionOne":"ACCESSOIRE Carte universelle transparente fixation magnetique, Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlTwo":"accessoire-carte-universelle-transparente-fixation-magnetique.jpg","imageDescriptionTwo":"ACCESSOIRE Carte universelle transparente fixation magnetique, Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","imageUrlApplication":"accessoire-carte-universelle-transparente-fixation-magnetique.jpg","imageDescriptionApplication":"ACCESSOIRE Carte universelle transparente fixation magnetique, Het revolutionaire en originele LEANFLASH assortiment werkt met multifunctionele kaarten, met specifieke afmetingen. Dezelfde kaart kan worden gebruikt in verschillende KANBAN-concepten zoals","delivery":"Set van 10","teaser":"Gemakkelijk uw kaarten personaliseren","application":"Produktrefentie • Code • Klant • Aantal stuks • Leverancier • Fase • Barcode","imageTypeIconUrlOne":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/kanban-kaart-magnetisch"],"createdAt":"2016-11-20T18:35:37.175Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:09.362Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":7,"lang":"NL","name":"Binding","value":"magnetisch","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/21475328803408","_key":"21475328803408","_rev":"_Y2l94Bm---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.941Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:38.168Z"},{"_id":"AttributeValue/6557601149153","_key":"6557601149153","_rev":"_UvEAnj--AP","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.649Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.900Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320623127","_key":"21475320623127","_rev":"_UwDHQVa---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-30T22:15:02.732Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:15:02.732Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327917156","_key":"21475327917156","_rev":"_Ux_Bcmy---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.364Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.364Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315620796","_key":"21475315620796","_rev":"_UvMbRUu---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-28T06:32:07.750Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:32:07.750Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318339110","_key":"21475318339110","_rev":"_UvtMQ_e---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-29T20:42:35.415Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:35.415Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542429","_key":"21475321542429","_rev":"_UwNDsfO---","refValue":"BINDING_CLAMP","lang":"NL","value":"met klem","createdAt":"2017-03-31T09:50:12.489Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:12.489Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328803156","_key":"21475328803156","_rev":"_Y2l9wW2---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.636Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:30.293Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315619115","_key":"21475315619115","_rev":"_UvMazXa---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338848","_key":"21475318338848","_rev":"_UvtMO6W---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916904","_key":"21475327916904","_rev":"_Ux_BcTi---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542177","_key":"21475321542177","_rev":"_UwNDrnO---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622831","_key":"21475320622831","_rev":"_UwDG7ma---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z"},{"_id":"AttributeValue/6557541511393","_key":"6557541511393","_rev":"_UvEAnj--_b","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.466Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.797Z"},{"_id":"AttributeValue/6557515952353","_key":"6557515952353","_rev":"_UvEAnj---g","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.394Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.675Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321541994","_key":"21475321541994","_rev":"_UwNDr_a---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-31T09:50:10.956Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:10.956Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328802976","_key":"21475328802976","_rev":"_Y2l9rA6---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.418Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:24.842Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338668","_key":"21475318338668","_rev":"_UvtMOUW---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-29T20:42:33.702Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:33.702Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622625","_key":"21475320622625","_rev":"_UwDGtMu---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-30T22:14:26.753Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:26.753Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916724","_key":"21475327916724","_rev":"_Ux_BcF2---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-04-02T20:02:59.837Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:02:59.837Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315618288","_key":"21475315618288","_rev":"_UvMaiL2---","refValue":"BINDING_NORMAL","lang":"NL","value":"Normal","createdAt":"2017-03-28T06:31:19.480Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:19.480Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412774","_key":"26454212412774","_rev":"_Y2oTeJa--_","refRacine":"130243","refDeclinaison":"130242","refAttribute":"BINDING","refValue":"BINDING_MAGNETIC","createdAt":"2019-06-24T17:43:02.073Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:43:02.073Z"}],"quantity":0,"leadtime":0}]},{"refDeclinaison":"128308","variants":[{"product":{"_id":"Product/6707827486945","_key":"6707827486945","_rev":"_Y2oLM-e--_","refRacine":"128308","refDeclinaison":"128308","keywords":"128308,5S TPM KANBAN LEAN,Constat d\u0027anomalie,Porte-fiche,,Lot de 5 PRODOC FICHE adhésif format simple L 92 x H 83 mm, Ep 18 mm,,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM sticky L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM sticky L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 in,5S TPM KANBAN LEAN,Feststellungsblatt Abweichungen,Zettelhalter,Satz mit 5 PRODOC ZETTEL klebend L 92 x H 83 mm, D 18 mm,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly rapportage vel,Document houder,Set van 5 PRODOC FICHE zelfklevend standaardformaat B 92 × H 83 × D 18 mm,5S TPM KANBAN LEAN,Ficha de anomalías,Porta ficha,Kit de 5 PRODOC FICHA adhesivo L 92 x A 83 mm, Esp 18 mm,5S TPM KANBAN LEAN,Ficha de registo de anomalia,Suporte para fichas,Conjunto de 5 PRODOC FICHA adesivo L 92 x A 83 mm, Esp 18 mm,5S TPM KANBAN LEAN,Punti Manutenzione TPM,MODULO PRODOC adesivo L 92 x H 83 x Sp. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Sp. 0.70 Pollici,MODULO PRODOC adesivo L 92 x H 83 x Sp. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Sp. 0.70 Pollici,Anomaly report sheet,5S TPM KANBAN LEAN,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM sticky L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM sticky L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM sticky L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM sticky L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,","video":"","weightKg":"0.16","weightLb":"0.35273919999999997","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:36:08.264Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:33:59.177Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6776392888545","_key":"6776392888545","_rev":"_Y2oLXVG--_","name":"Document houder","description":"","label":"PRODOC FICHE zelfklevend standaardformaat B 92 × H 83 × D 18 mm","metaTitle":"Document houder","metaDescription":"Set van 5 PRODOC FICHE zelfklevend standaardformaat B 92 × H 83 × D 18 mm","imageUrlOne":"accessoire-prodoc-fiche-adhesif-constat-anomalie.jpg","imageDescriptionOne":"ACCESSOIRE Prodoc fiche adhesif constat anomalie","imageUrlTwo":"accessoire-prodoc-fiche-adhesif-constat-anomalie.jpg","imageDescriptionTwo":"ACCESSOIRE Prodoc fiche adhesif constat anomalie","imageUrlApplication":"accessoire-prodoc-fiche-adhesif-constat-anomalie.jpg","imageDescriptionApplication":"ACCESSOIRE Prodoc fiche adhesif constat anomalie","delivery":"Set van 5","teaser":"","application":"KAIZEN • Suggesties • Verbetervoorstel","imageTypeIconUrlOne":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/document-houder-zelfklevend","nl/communicatie/afficheren-van-procedures/document-houder-zelfklevend","nl/lean-manufacturing/anomaly-rapportage-vel/document-houder-zelfklevend"],"createdAt":"2016-11-21T22:11:28.148Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:34:10.803Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":7,"lang":"NL","name":"Binding","value":"zelfklevend","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/21475328803156","_key":"21475328803156","_rev":"_Y2l9wW2---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.636Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:30.293Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315619115","_key":"21475315619115","_rev":"_UvMazXa---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338848","_key":"21475318338848","_rev":"_UvtMO6W---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916904","_key":"21475327916904","_rev":"_Ux_BcTi---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542177","_key":"21475321542177","_rev":"_UwNDrnO---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622831","_key":"21475320622831","_rev":"_UwDG7ma---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z"},{"_id":"AttributeValue/6557541511393","_key":"6557541511393","_rev":"_UvEAnj--_b","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.466Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.797Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315619269","_key":"21475315619269","_rev":"_UvMa23e---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-03-28T06:31:40.657Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:40.657Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622877","_key":"21475320622877","_rev":"_UwDH-eu---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-03-30T22:14:44.450Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:44.450Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328803192","_key":"21475328803192","_rev":"_Y2l9xh2---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.677Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:31.515Z"},{"_id":"AttributeValue/6557550031073","_key":"6557550031073","_rev":"_UvEAncG--4","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.497Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.810Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542213","_key":"21475321542213","_rev":"_UwNDrva---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-03-31T09:50:11.724Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:11.724Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338884","_key":"21475318338884","_rev":"_UvtMPCK---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-03-29T20:42:34.434Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:34.434Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916940","_key":"21475327916940","_rev":"_Ux_BcWS---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.100Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.100Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412661","_key":"26454212412661","_rev":"_Y2oLOgy--_","refRacine":"128308","refDeclinaison":"128308","refAttribute":"BINDING","refValue":"BINDING_STICKY","createdAt":"2019-06-24T17:34:01.774Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:34:01.774Z"}],"quantity":0,"leadtime":0},{"product":{"_id":"Product/6706892222689","_key":"6706892222689","_rev":"_Y2oLhfC--_","refRacine":"128318","refDeclinaison":"128308","keywords":"128318,5S TPM KANBAN LEAN,Constat d\u0027anomalie,Porte-fiche,,Lot de 5 PRODOC FICHE magnétique format simple L 92 x H 83 mm, Ep 18 mm,,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM magnetic L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM magnetic L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 in,5S TPM KANBAN LEAN,Feststellungsblatt Abweichungen,Zettelhalter,Satz mit 5 PRODOC ZETTEL magnetisch L 92 x H 83 mm, D 18 mm,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly rapportage vel,Document houder,Set van 5 PRODOC FICHE magnetisch standaardformaat B 92 × H 83 × D 18 mm,5S TPM KANBAN LEAN,Ficha de anomalías,Porta ficha,Kit de 5 PRODOC FICHA magnetico L 92 x A 83 mm, Esp 18 mm,5S TPM KANBAN LEAN,Ficha de registo de anomalia,Suporte para fichas,Conjunto de 5 PRODOC FICHA magnetico L 92 x A 83 mm, Esp 18 mm,5S TPM KANBAN LEAN,Punti Manutenzione TPM,MODELLO PRODOC magnetico L 92 x H 83 x Sp. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Sp. 0.70 Pollici ,MODELLO PRODOC magnetico L 92 x H 83 x Sp. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Sp. 0.70 Pollici ,Anomaly report sheet,5S TPM KANBAN LEAN,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM magnetic L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM magnetic L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM magnetic L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,5S TPM KANBAN LEAN,Anomaly report sheet,Document holder,Kit of 5 PRODOC FORM magnetic L 92 x H 83 x Th. 18 mm/L 3.62 x H 3.26 x Th. 0.70 Inch,","video":"","weightKg":"0.25","weightLb":"0.55115499999999995","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T18:35:33.104Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:34:21.202Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6776431292641","_key":"6776431292641","_rev":"_Y2oLtP6--_","name":"Document houder","description":"","label":"PRODOC FICHE magnetisch standaardformaat B 92 × H 83 × D 18 mm","metaTitle":"Document houder","metaDescription":"Set van 5 PRODOC FICHE magnetisch standaardformaat B 92 × H 83 × D 18 mm","imageUrlOne":"accessoire-prodoc-fiche-adhesif-constat-anomalie.jpg","imageDescriptionOne":"ACCESSOIRE Prodoc fiche adhesif constat anomalie","imageUrlTwo":"accessoire-prodoc-fiche-adhesif-constat-anomalie.jpg","imageDescriptionTwo":"ACCESSOIRE Prodoc fiche adhesif constat anomalie","imageUrlApplication":"accessoire-prodoc-fiche-adhesif-constat-anomalie.jpg","imageDescriptionApplication":"ACCESSOIRE Prodoc fiche adhesif constat anomalie","delivery":"Set van 5","teaser":"","application":"KAIZEN • Suggesties • Verbetervoorstel","imageTypeIconUrlOne":"logo-garantie-nl-2.png","urls":["nl/lean-manufacturing/kanban-scheduling-planning/document-houder-magnetisch","nl/communicatie/afficheren-van-procedures/document-houder-magnetisch","nl/lean-manufacturing/anomaly-rapportage-vel/document-houder-magnetisch"],"createdAt":"2016-11-21T22:11:37.968Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:34:33.248Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":7,"lang":"NL","name":"Binding","value":"magnetisch","attributeValues":[{"_id":"AttributeValue/21475328803156","_key":"21475328803156","_rev":"_Y2l9wW2---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.636Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:30.293Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315619115","_key":"21475315619115","_rev":"_UvMazXa---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:36.992Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338848","_key":"21475318338848","_rev":"_UvtMO6W---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:34.310Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916904","_key":"21475327916904","_rev":"_Ux_BcTi---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.056Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542177","_key":"21475321542177","_rev":"_UwNDrnO---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:11.593Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622831","_key":"21475320622831","_rev":"_UwDG7ma---","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:41.501Z"},{"_id":"AttributeValue/6557541511393","_key":"6557541511393","_rev":"_UvEAnj--_b","refValue":"BINDING_MAGNETIC","lang":"NL","value":"magnetisch","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.466Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.797Z"},{"_id":"AttributeValue/21475315619269","_key":"21475315619269","_rev":"_UvMa23e---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-03-28T06:31:40.657Z","modifiedAt":"2017-03-28T06:31:40.657Z"},{"_id":"AttributeValue/21475320622877","_key":"21475320622877","_rev":"_UwDH-eu---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-03-30T22:14:44.450Z","modifiedAt":"2017-03-30T22:14:44.450Z"},{"_id":"AttributeValue/21475328803192","_key":"21475328803192","_rev":"_Y2l9xh2---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-04-02T20:53:07.677Z","modifiedAt":"2019-06-24T14:59:31.515Z"},{"_id":"AttributeValue/6557550031073","_key":"6557550031073","_rev":"_UvEAncG--4","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2016-11-20T16:18:45.497Z","modifiedAt":"2017-03-27T13:33:41.810Z"},{"_id":"AttributeValue/21475321542213","_key":"21475321542213","_rev":"_UwNDrva---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-03-31T09:50:11.724Z","modifiedAt":"2017-03-31T09:50:11.724Z"},{"_id":"AttributeValue/21475318338884","_key":"21475318338884","_rev":"_UvtMPCK---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-03-29T20:42:34.434Z","modifiedAt":"2017-03-29T20:42:34.434Z"},{"_id":"AttributeValue/21475327916940","_key":"21475327916940","_rev":"_Ux_BcWS---","refValue":"BINDING_STICKY","lang":"NL","value":"zelfklevend","createdAt":"2017-04-02T20:03:00.100Z","modifiedAt":"2017-04-02T20:03:00.100Z"}],"_id":"ProductAttribute/26454212412664","_key":"26454212412664","_rev":"_Y2oLkXu--_","refRacine":"128318","refDeclinaison":"128308","refAttribute":"BINDING","refValue":"BINDING_MAGNETIC","createdAt":"2019-06-24T17:34:24.157Z","modifiedAt":"2019-06-24T17:34:24.157Z"}],"quantity":0,"leadtime":0}]}]