Digitaal scherm aangesloten

Digitaal Visual Management in het netwerk

Beschrijving

Het Digitaal scherm aangesloten |E-LEAN BOARD is gewijd aan het beheer van verschillende soorten digitale entertainment in de geest van Industrie 4.0 met een gemakkelijk te bekijken en temaken, plan.
Een teamleider leidt zijn vergadering door PDF/JPEG documenten te demonstreren vanaf het werkstation op het scherm E.LEAN BOARD via de MAGIC (geïntegreerde narrowcasting software) software.
Een manager zal verbinden op zijn account te laten zien de indicatoren in een kamer E.Obeya (Lean management).
Het scherm E.LEAN BOARD kan worden aangesloten in lokaal beheer via USB-stick, in Screen Mirroring (kopiëren scherm Smartphone of Tablet), in gecentraliseerd beheer via Wifi server in het netwerk (15 meter) of Wired (HDMI-kabel).
Dit is een Web-oplossing op afstand te besturen uw schermen E.LEAN BOARD en uw content via een Ethernet-netwerk.
De originaliteit van het E.LEAN BOARD is het integreren van een zeer gebruiksvriendelijke, intuïtieve, visuele boodschap Toepassingsbeheer. Verschillende modellen (sjabloon) worden aangeboden aan waarden invoert op een array van bestaande EXCEL, automatische indicatoren PDF-creatie en overdracht op E.LEAN BOARD.
Zes kanalen beschikbaar zijn:
1/ QCDM (schema visuele indicatoren, dagelijks, wekelijks, maandelijks)
2/ gebouw LEAN actieve

E.LEAN BOARD scherm dynamische 43 "LCD-scherm dynamische breedte 1092 mm

Referentie: 716055
Gewicht: 11.4kg Gewicht: 25.132667999999999lb
Goederencode 8528728000
Wijze van verpakken Gemonteerd geleverd
Levertijd 15  dag (en)

 Toepassing

Lean Management
fast shipping fast shipping

Aanvullende accessoires

  • Digitaal scherm aangesloten
  • Digitaal scherm aangesloten
  • Digitaal scherm aangesloten
[{"product":{"_id":"Product/6727497527521","_key":"6727497527521","_rev":"_Y2rv9-q--_","refRacine":"716055","refDeclinaison":"716032","keywords":"716055,Industrie 4.,Animation interactive,Ecran digital connecté,Le management visuel digital en réseau,E.LEAN BOARD Ecran Dynamique 43\" LCD affichage dynamique largeur 1092 mm,L\u0027\u003cstrong\u003eécran digital connecté\u003c\\strong\u003e |E-LEAN BOARD est dédié à la gestion de plusieurs types d’animations digitales dans l’esprit INDUSTRIE 4.0 avec une très grande facilité pour Afficher, Créer, Planifier.\u003cbr\u003eUn chef d’équipe anime sa réunion en diffusant des documents PDF/JPEG depuis son poste de travail en poussant le contenu depuis son PC sur l’écran E.LEAN BOARD via le logiciel MAGIC (logiciel d’affichage dynamique intégré).\u003cbr\u003eUn manager se connecte sur son compte pour présenter les indicateurs dans une salle E.Obeya (Lean management).\u003cbr\u003eL’écran E.LEAN BOARD peut être connecté en gestion locale via clef USB, en Screen Mirroring (copie d’écran Smartphone ou tablette), en gestion centralisée via serveur en Wifi au réseau (15 mètres) ou en filaire (câble HDMI).\u003cbr\u003eC’est une solution Web afin de piloter à distance vos écrans E.LEAN BOARD et vos contenus à travers un réseau Ethernet. \u003cbr\u003eL\u0027originalité du E.LEAN BOARD est d\u0027intégrer un applicatif de gestion des messages très simple d\u0027utilisation, intuitif, visuel. Plusieurs modèles (template) sont proposés pour saisir les valeurs sur un tableau EXCEL existant, création en automatique des indicateurs PDF et transfert sur E.LEAN BOARD.\u003cbr\u003e Six canaux sont proposés :\u003cbr\u003e1/ Indicateurs visuels QCDM (horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel)\u003cbr\u003e2/ Chantiers LEAN en cours\u003cbr\u003e3/ Vie de l\u0027entreprise\u003cbr\u003e4/ Nos clients\u003cbr\u003e5/ Animation quotidienne (date, météo, flux RSS) ,Industry 4.,Interactive Animation,Connected digital screen,Networked digital visual management,E-LEAN BOARD VISUAL MANAGEMENT INTERACTIVE networking 43\u0027\u0027 L 1092 mm,The \u003cstrong\u003econnected digital screen\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is dedicated to the management of several types of digital animation in the INDUSTRY 4.0 spirit with great ease in Displaying, Creating, Planning.\u003cbr\u003eA team leader runs his meeting by distributing PDF/JPEG documents from his work station by pushing the content from his PC onto the E.LEAN BOARD screen using the MAGIC software (built-in dynamic display software).\u003cbr\u003eA manager connects to his account in order to present the indicators in a E.Obeya room (Lean management).\u003cbr\u003eThe E.LEAN BOARD screen can be connected for local management via a USB key, as Screen Mirroring (screen copy of a Smartphone or tablet), as centralised management via a Wifi server in the network (15 metres) or with a wire (HDMI cable).\u003cbr\u003eThis is a Web solution for remotely controlling your E.LEAN BOARD screens and your content through an Ethernet network. \u003cbr\u003eThe originality of the E.LEAN BOARD is to incorporate a message management application that is very simple to use, intuitive and visual.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Several models (templates) are offered for the key entry of the values into an existing EXCEL table, the automatic creation of PDF indicators and transfer to E.LEAN BOARD.\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Six channels are proposed:\u003cbr\u003e1/ QCDM visual indicators (hourly, daily, weekly, monthly)\u003cbr\u003e2/ LEAN projects in progress\u003cbr\u003e3/ Life of the company\u003cbr\u003e4/ Our customers\u003cbr\u003e5/ Daily events (date, weather, RSS feed) \u003c/p\u003e,Industry 4.,Interactive Animation,Connected digital screen,On the way to Industry 4.,E-LEAN BOARD VISUAL MANAGEMENT INTERACTIVE networking 43\u0027\u0027 L 1092 mm/42.99 in,The new E.LEAN BOARD is designed for managing several types of digital activities in the INDUSTRY 4.0 spirit, making it very easy to Display, Create, Plan\u003cbr\u003eA team manager conducts his meeting, disseminating PDF/PPT/Excel documents from his workstation to the screen by pushing the content from his PC to the E.LEAN BOARD screen via the MAGIC software application (embedded dynamic display software)\u003cbr\u003eA manager logs into his account to present the indicators in a E.Obeya room (lean management)\u003cbr\u003eThe E.LEAN BOARD screen can be connected locally via USB key, or in screen mirroring (copy of a smartphone or tablet screen), or centrally managed via a network server (wireless or cabled).\u003cbr\u003eThis is a web solution so you can manage your E.LEAN BOARD screens and your content via a network, thus benefiting from remote management. \u003cbr\u003eE.LEAN BOARD is available in two sizes: 32 or 43 ines. Resolution 1920 x 1080 - Edge LED - 400 cd/m² - 1080p. USB - HDMI - DVI – Serial - Wireless LAN – Ethernet connections\u003cbr\u003eFor more information: specific documentation upon request,Industrie 4.,Interaktive Leitung,Digitaler Online-Bildschirm,Das digitale visuelle Management im Netz.,E-LEAN BOARD VISUELLES INTERAKTIVES MANAGEMENT im Netz 43\u0027\u0027 L 1092 mmMit dem \u003cstrong\u003edigitalen Online-Bildschirm\u003c/strong\u003e |E.LEAN BOARD können mehreren Arten digitaler Animationen mit einer INDUSTRIE 4.0-Philosophie eingesetzt werden, die das Anzeigen, Erstellen und Planen deutlich erleichtert.\u003cbr\u003eEin Teamchef animiert seine Sitzung durch das Ausstrahlen von PDF/JPEG-Dokumenten von seinem Posten, indem der die Inhalte von seinem PC über die Software MAGIC (integrierte Software für dynamische Anzeige) auf das E.LEAN BOARD schiebt. \u003cbr\u003eEin Manager loggt sich mit seinem Konto ein, um die Indikatoren in einem E.Obeya-Raum (Lean Management) zu präsentieren.\u003cbr\u003eDas E.LEAN BOARD kann in der lokalen Verwendung über einen USB-Stick im Screen Mirroring (Kopie des Bildschirms von Smartphone oder Tablet) zentral über WLAN im Netz (15 m) oder per Kabel (HDMI-Kabel) angeschlossen werden.\u003cbr\u003eEs ist eine Internet-Lösung, um Ihre E.LEAN BOARD-Screens aus der Ferne über ein Ethernet-Netz zu steuern. \u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Die Originalität des E.LEAN BOARD liegt in der Integration einer Applikation zur Nachrichtenverwaltung, die sehr einfach zu nutzen, intuitiv und visuell gestaltet ist. Mehrere Modelle (Templates) werden angeboten, um die Werte in eine bestehende EXCEL-Tabelle einzugeben, automatisch PDF-Indikatoren zu erstellen und auf das E.LEAN BOARD zu transferieren.\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Sechs Kanäle stehen zur Verfügung:\u003cbr\u003e1/ Visuelle QCDM-Indikatoren (stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich)\u003cbr\u003e2/ Laufende LEAN-Baustellen\u003cbr\u003e3/ Leben des Unternehmens\u003cbr\u003e4/ Unsere Kunden\u003cbr\u003e5/ Tägliche Animation (Datum, Wetter, RSS-Feed)\n,Industrie 4.,Interactieve animatie,Digitaal scherm aangesloten,Digitaal Visual Management in het netwerk,E.LEAN BOARD scherm dynamische 43 \"LCD-scherm dynamische breedte 1092 mm,Het \u003cstrong\u003eDigitaal scherm aangesloten\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is gewijd aan het beheer van verschillende soorten digitale entertainment in de geest van Industrie 4.0 met een gemakkelijk te bekijken en temaken, plan.\u003cbr\u003eEen teamleider leidt zijn vergadering door PDF/JPEG documenten te demonstreren vanaf het werkstation op het scherm E.LEAN BOARD via de MAGIC (geïntegreerde narrowcasting software) software. \u003cbr\u003eEen manager zal verbinden op zijn account te laten zien de indicatoren in een kamer E.Obeya (Lean management). \u003cbr\u003eHet scherm E.LEAN BOARD kan worden aangesloten in lokaal beheer via USB-stick, in Screen Mirroring (kopiëren scherm Smartphone of Tablet), in gecentraliseerd beheer via Wifi server in het netwerk (15 meter) of Wired (HDMI-kabel).\u003cbr\u003eDit is een Web-oplossing op afstand te besturen uw schermen E.LEAN BOARD en uw content via een Ethernet-netwerk. \u003cbr\u003eDe originaliteit van het E.LEAN BOARD is het integreren van een zeer gebruiksvriendelijke, intuïtieve, visuele boodschap Toepassingsbeheer. Verschillende modellen (sjabloon) worden aangeboden aan waarden invoert op een array van bestaande EXCEL, automatische indicatoren PDF-creatie en overdracht op E.LEAN BOARD. \u003cbr\u003eZes kanalen beschikbaar zijn: \u003cbr\u003e1/ QCDM (schema visuele indicatoren, dagelijks, wekelijks, maandelijks) \u003cbr\u003e2/ gebouw LEAN actieve,Industria 4.,Animación interactiva,Pantalla digital conectada,La gestión visual digital en red,E.LEAN BOARD Pantalla dinámica 43\" LCD visualización dinámica anch. 1092 mm,La \u003cstrong\u003epantalla digital conectada\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD está destinada a la gestión de varios tipos de animaciones digitales en la línea del concepto de INDUSTRIA 4.0 con gran facilidad para ver, crear y planificar.\u003cbr\u003eUn jefe de equipo da vida a su reunión presentando documentos PDF/JPEG desde su puesto de trabajo dirigiendo el contenido desde su PC a la pantalla E.LEAN BOARD a través del software MAGIC (software de visualización dinámica integrado).\u003cbr\u003eUn gerente se conecta a su cuenta para presentar los indicadores en una sala E.Obeya (Lean management).\u003cbr\u003eLa pantalla E.LEAN BOARD puede conectarse en modo de gestión local a través del dispositivo USB, en Screen Mirroring (copia de pantalla Smartphone o tablet) o en modo de gestión centralizada a través del servidor Wifi a la red (15 metros) o en modo alámbrico (cable HDMI).\u003cbr\u003eEs una solución Web para controlar a distancia sus pantallas E.LEAN BOARD y sus contenidos a través de una red Ethernet. \u003cbr\u003eLa originalidad de E.LEAN BOARD radica en integrar una aplicación de gestión de mensajes muy fácil de utilizar, intuitiva y visual. Hay disponibles varios modelos (plantilla) para la introducción de los valores en una tabla EXCEL existente, la creación automática de indicadores PDF y la transferencia a E.LEAN BOARD.\u003cbr\u003e Hay seis canales disponibles:\u003cbr\u003e1/ Indicadores visuales QCDM (horario, diario, semanal, mensual)\u003cbr\u003e2/ Proyectos LEAN en curso\u003cbr\u003e3/ Vida de la empresa\u003cbr\u003e4/ Nuestros clientes\u003cbr\u003e5/ Eventos diarios (fecha, meteorología, flujo RSS) ,Indústria 4.,Animação interativa,Ecrã digital ligado,Gestão visual digital em rede,E.LEAN BOARD GESTÃO VISUAL INTERACTIVA em rede 43\" L 1092 mm,O \u003cstrong\u003eecrã digital ligado\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD destina-se à gestão de vários tipos de animações digitais no âmbito do INDUSTRIE 4.0 com grande facilidade para Apresentar, Criar e Planificar.\u003cbr\u003eUm chefe de equipa anima uma reunião através da difusão de documentos PDF/JPEG a partir do respetivo posto de trabalho transmitindo o conteúdo do PC para o ecrã E.LEAN BOARD através do software MAGIC (software de apresentação dinâmica integrado).\u003cbr\u003eO administrador estabelece ligação à conta para apresentar os indicadores numa sala E.Obeya (Lean management).\u003cbr\u003eO ecrã E.LEAN BOARD pode ligar-se em gestão local através da chave USB, em Screen Mirroring (cópia do ecrã do smartphone ou tablet), em gestão centralizada através de servidor em Wifi em rede (15 metros) ou por cabo (cabo HDMI).\u003cbr\u003eÉ uma solução Web que permite controlar à distância os ecrãs E.LEAN BOARD e os conteúdos através de uma rede Ethernet. \u003cbr\u003eA originalidade do E.LEAN BOARD consiste no facto de integrar uma aplicação de gestão de mensagens muito simples de utilizar, intuitiva e visual.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e São propostos vários modelos (templates) para introduzir os valores numa tabela EXCEL existente, criar automaticamente indicadores PDF e transferir em E.LEAN BOARD.\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e São propostos seis canais:\u003cbr\u003e1/ Indicadores visuais QCDM (horário, diário, semanal, mensal)\u003cbr\u003e2/ Projetos LEAN em curso\u003cbr\u003e3/ Vida da empresa\u003cbr\u003e4/ Os nossos clientes\u003cbr\u003e5/ Animação quotidiana (data, meteorologia, fluxo RSS)\u003c/p\u003e,Industria 4.,Animazione interattiva ,PANNELLO e-LEAN ,In viaggio per Industry 4.,PANNELLO e-LEAN GESTIONE VISIVA INTERATTIVA collegamento di rete 43\u0027\u0027 L 1092 mm,Il nuovo PANNELLO E.LEAN BOARD è progettato per gestire diversi tipi di attività digitale nello spirito INDUSTRY 4., rendendo facile Esporre, Creare, Progettare\u003cbr\u003eUn team manager conduce le riunioni trasferendo documenti in PDF/PPT/Excel dalla sua postazione lavoro allo schermo spostando i contenuti dal suo computer allo schermo del pannello E.LEAN BOARD tramite l\u0027applicazione del software MAGIC (software di visualizzazione dinamica integrato)\u003cbr\u003eUn manager accede al suo account per presentare gli indicatori in uno spazio E.Obeya (gestione lean)\u003cbr\u003eLo schermo E.LEAN BOARD può essere connesso localmente tramite chiavetta USB o schermo mirroring (copia di uno smartphone o schermo tablet), oppure gestito tramite un network server (wireless o con cavi).\u003cbr\u003eE\u0027 una soluzione web per gestire gli schermi E.LEAN BOARD ed i contenuti tramite un network, grazie ad un gestione remote. \u003cbr\u003eE.LEAN BOARD è disponibile in due formati: 32 o 43 pollici. Risoluzione 1920 x 1080 - LED - 400 cd/m² - 1080p. USB - HDMI - DVI – Serial - Wireless LAN – Collegamenti Ethernet\u003cbr\u003ePer ulterori informazioni: richiedere documentazione specifica ,Interactive Animation,Industry 4.,Connected digital screen,Networked digital visual management,E-LEAN BOARD VISUAL MANAGEMENT INTERACTIVE networking 43\u0027\u0027 L 1092 mm,The \u003cstrong\u003econnected digital screen\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is dedicated to the management of several types of digital animation in the INDUSTRY 4.0 spirit with great ease in Displaying, Creating, Planning.\u003cbr\u003eA team leader runs his meeting by distributing PDF/JPEG documents from his work station by pushing the content from his PC onto the E.LEAN BOARD screen using the MAGIC software (built-in dynamic display software).\u003cbr\u003eA manager connects to his account in order to present the indicators in a E.Obeya room (Lean management).\u003cbr\u003eThe E.LEAN BOARD screen can be connected for local management via a USB key, as Screen Mirroring (screen copy of a Smartphone or tablet), as centralised management via a Wifi server in the network (15 metres) or with a wire (HDMI cable).\u003cbr\u003eThis is a Web solution for remotely controlling your E.LEAN BOARD screens and your content through an Ethernet network. \u003cbr\u003eThe originality of the E.LEAN BOARD is to incorporate a message management application that is very simple to use, intuitive and visual.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Several models (templates) are offered for the key entry of the values into an existing EXCEL table, the automatic creation of PDF indicators and transfer to E.LEAN BOARD.\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Six channels are proposed:\u003cbr\u003e1/ QCDM visual indicators (hourly, daily, weekly, monthly)\u003cbr\u003e2/ LEAN projects in progress\u003cbr\u003e3/ Life of the company\u003cbr\u003e4/ Our customers\u003cbr\u003e5/ Daily events (date, weather, RSS feed) \u003c/p\u003e,Industry 4.,Interactive Animation,Connected digital screen,Networked digital visual management,E-LEAN BOARD VISUAL MANAGEMENT INTERACTIVE networking 43\u0027\u0027 L 1092 mm,The \u003cstrong\u003econnected digital screen\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is dedicated to the management of several types of digital animation in the INDUSTRY 4.0 spirit with great ease in Displaying, Creating, Planning.\u003cbr\u003eA team leader runs his meeting by distributing PDF/JPEG documents from his work station by pushing the content from his PC onto the E.LEAN BOARD screen using the MAGIC software (built-in dynamic display software).\u003cbr\u003eA manager connects to his account in order to present the indicators in a E.Obeya room (Lean management).\u003cbr\u003eThe E.LEAN BOARD screen can be connected for local management via a USB key, as Screen Mirroring (screen copy of a Smartphone or tablet), as centralised management via a Wifi server in the network (15 metres) or with a wire (HDMI cable).\u003cbr\u003eThis is a Web solution for remotely controlling your E.LEAN BOARD screens and your content through an Ethernet network. \u003cbr\u003eThe originality of the E.LEAN BOARD is to incorporate a message management application that is very simple to use, intuitive and visual.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Several models (templates) are offered for the key entry of the values into an existing EXCEL table, the automatic creation of PDF indicators and transfer to E.LEAN BOARD.\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Six channels are proposed:\u003cbr\u003e1/ QCDM visual indicators (hourly, daily, weekly, monthly)\u003cbr\u003e2/ LEAN projects in progress\u003cbr\u003e3/ Life of the company\u003cbr\u003e4/ Our customers\u003cbr\u003e5/ Daily events (date, weather, RSS feed) \u003c/p\u003e,Industry 4.,Interactive Animation,Connected digital screen,Networked digital visual management,E-LEAN BOARD VISUAL MANAGEMENT INTERACTIVE networking 43\u0027\u0027 L 1092 mm,The \u003cstrong\u003econnected digital screen\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is dedicated to the management of several types of digital animation in the INDUSTRY 4.0 spirit with great ease in Displaying, Creating, Planning.\u003cbr\u003eA team leader runs his meeting by distributing PDF/JPEG documents from his work station by pushing the content from his PC onto the E.LEAN BOARD screen using the MAGIC software (built-in dynamic display software).\u003cbr\u003eA manager connects to his account in order to present the indicators in a E.Obeya room (Lean management).\u003cbr\u003eThe E.LEAN BOARD screen can be connected for local management via a USB key, as Screen Mirroring (screen copy of a Smartphone or tablet), as centralised management via a Wifi server in the network (15 metres) or with a wire (HDMI cable).\u003cbr\u003eThis is a Web solution for remotely controlling your E.LEAN BOARD screens and your content through an Ethernet network. \u003cbr\u003eThe originality of the E.LEAN BOARD is to incorporate a message management application that is very simple to use, intuitive and visual.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Several models (templates) are offered for the key entry of the values into an existing EXCEL table, the automatic creation of PDF indicators and transfer to E.LEAN BOARD.\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Six channels are proposed:\u003cbr\u003e1/ QCDM visual indicators (hourly, daily, weekly, monthly)\u003cbr\u003e2/ LEAN projects in progress\u003cbr\u003e3/ Life of the company\u003cbr\u003e4/ Our customers\u003cbr\u003e5/ Daily events (date, weather, RSS feed) \u003c/p\u003e,Industry 4.,Interactive Animation,Connected digital screen,Networked digital visual management,E-LEAN BOARD VISUAL MANAGEMENT INTERACTIVE networking 43\u0027\u0027 L 1092 mm,The \u003cstrong\u003econnected digital screen\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is dedicated to the management of several types of digital animation in the INDUSTRY 4.0 spirit with great ease in Displaying, Creating, Planning.\u003cbr\u003eA team leader runs his meeting by distributing PDF/JPEG documents from his work station by pushing the content from his PC onto the E.LEAN BOARD screen using the MAGIC software (built-in dynamic display software).\u003cbr\u003eA manager connects to his account in order to present the indicators in a E.Obeya room (Lean management).\u003cbr\u003eThe E.LEAN BOARD screen can be connected for local management via a USB key, as Screen Mirroring (screen copy of a Smartphone or tablet), as centralised management via a Wifi server in the network (15 metres) or with a wire (HDMI cable).\u003cbr\u003eThis is a Web solution for remotely controlling your E.LEAN BOARD screens and your content through an Ethernet network. \u003cbr\u003eThe originality of the E.LEAN BOARD is to incorporate a message management application that is very simple to use, intuitive and visual.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Several models (templates) are offered for the key entry of the values into an existing EXCEL table, the automatic creation of PDF indicators and transfer to E.LEAN BOARD.\u003cbr\u003e\u003cfont color\u003d\"#B3B3B3\"\u003e\u0026#9724;\u003c/font\u003e Six channels are proposed:\u003cbr\u003e1/ QCDM visual indicators (hourly, daily, weekly, monthly)\u003cbr\u003e2/ LEAN projects in progress\u003cbr\u003e3/ Life of the company\u003cbr\u003e4/ Our customers\u003cbr\u003e5/ Daily events (date, weather, RSS feed) \u003c/p\u003e","video":"https://youtu.be/amRO2nQhqYo","weightKg":"11.4","weightLb":"25.132667999999999","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"8528728000","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T19:15:53.737Z","modifiedAt":"2019-06-24T21:43:51.559Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6727501459681","_key":"6727501459681","_rev":"_Y2rwEo---_","name":"Digitaal scherm aangesloten","description":"Het \u003cstrong\u003eDigitaal scherm aangesloten\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is gewijd aan het beheer van verschillende soorten digitale entertainment in de geest van Industrie 4.0 met een gemakkelijk te bekijken en temaken, plan.\u003cbr\u003eEen teamleider leidt zijn vergadering door PDF/JPEG documenten te demonstreren vanaf het werkstation op het scherm E.LEAN BOARD via de MAGIC (geïntegreerde narrowcasting software) software. \u003cbr\u003eEen manager zal verbinden op zijn account te laten zien de indicatoren in een kamer E.Obeya (Lean management). \u003cbr\u003eHet scherm E.LEAN BOARD kan worden aangesloten in lokaal beheer via USB-stick, in Screen Mirroring (kopiëren scherm Smartphone of Tablet), in gecentraliseerd beheer via Wifi server in het netwerk (15 meter) of Wired (HDMI-kabel).\u003cbr\u003eDit is een Web-oplossing op afstand te besturen uw schermen E.LEAN BOARD en uw content via een Ethernet-netwerk. \u003cbr\u003eDe originaliteit van het E.LEAN BOARD is het integreren van een zeer gebruiksvriendelijke, intuïtieve, visuele boodschap Toepassingsbeheer. Verschillende modellen (sjabloon) worden aangeboden aan waarden invoert op een array van bestaande EXCEL, automatische indicatoren PDF-creatie en overdracht op E.LEAN BOARD. \u003cbr\u003eZes kanalen beschikbaar zijn: \u003cbr\u003e1/ QCDM (schema visuele indicatoren, dagelijks, wekelijks, maandelijks) \u003cbr\u003e2/ gebouw LEAN actieve","label":"E.LEAN BOARD scherm dynamische 43 \"LCD-scherm dynamische breedte 1092 mm","metaTitle":"Digitaal scherm aangesloten","metaDescription":"Het Digitaal scherm aangesloten |E-LEAN BOARD is gewijd aan het beheer van verschillende soorten digitale entertainment in de geest van Industrie 4.0 met een gemakkelijk te bekijken en temaken, plan.Een teamleider leidt zijn verga","imageUrlOne":"ecrans-e-leanboard.jpg","imageDescriptionOne":"ECRANS E-LEANBOARD, Het \u003cstrong\u003eDigitaal scherm aangesloten\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is gewijd aan het beheer van verschillende soorten digitale entertainment in de geest van Industrie 4.0 met een gemakkelijk te bekijken en temaken, plan.\u003cbr\u003eEen teamleider leidt zijn vergadering door PDF/JPEG documenten te demonstreren vanaf het werkstation op het scherm E.LEAN BOARD via de MAGIC (geïntegreerde narrowcasting software) software. \u003cbr\u003eEen manager zal verbinden op zijn account te laten zien de indicatoren in een kamer E.Obeya (Lean management). \u003cbr\u003eHet scherm E.LEAN BOARD kan worden aangesloten in lokaal beheer via USB-stick, in Screen Mirroring (kopiëren scherm Smartphone of Tablet), in gecentraliseerd beheer via Wifi server in het netwerk (15 meter) of Wired (HDMI-kabel).\u003cbr\u003eDit is een Web-oplossing op afstand te besturen uw schermen E.LEAN BOARD en uw content via een Ethernet-netwerk. \u003cbr\u003eDe originaliteit van het E.LEAN BOARD is het integreren van een zeer gebruiksvriendelijke, intuïtieve, visuele boodschap Toepassingsbeheer. Verschillende modellen (sjabloon) worden aangeboden aan waarden invoert op een array van bestaande EXCEL, automatische indicatoren PDF-creatie en overdracht op E.LEAN BOARD. \u003cbr\u003eZes kanalen beschikbaar zijn: \u003cbr\u003e1/ QCDM (schema visuele indicatoren, dagelijks, wekelijks, maandelijks) \u003cbr\u003e2/ gebouw LEAN actieve","imageUrlTwo":"ecrans-e-leanboard.jpg","imageDescriptionTwo":"ECRANS E-LEANBOARD, Het \u003cstrong\u003eDigitaal scherm aangesloten\u003c/strong\u003e |E-LEAN BOARD is gewijd aan het beheer van verschillende soorten digitale entertainment in de geest van Industrie 4.0 met een gemakkelijk te bekijken en temaken, plan.\u003cbr\u003eEen teamleider leidt zijn vergadering door PDF/JPEG documenten te demonstreren vanaf het werkstation op het scherm E.LEAN BOARD via de MAGIC (geïntegreerde narrowcasting software) software. \u003cbr\u003eEen manager zal verbinden op zijn account te laten zien de indicatoren in een kamer E.Obeya (Lean management). \u003cbr\u003eHet scherm E.LEAN BOARD kan worden aangesloten in lokaal beheer via USB-stick, in Screen Mirroring (kopiëren scherm Smartphone of Tablet), in gecentraliseerd beheer via Wifi server in het netwerk (15 meter) of Wired (HDMI-kabel).\u003cbr\u003eDit is een Web-oplossing op afstand te besturen uw schermen E.LEAN BOARD en uw content via een Ethernet-netwerk. \u003cbr\u003eDe originaliteit van het E.LEAN BOARD is het integreren van een zeer gebruiksvriendelijke, intuïtieve, visuele boodschap Toepassingsbeheer. Verschillende modellen (sjabloon) worden aangeboden aan waarden invoert op een array van bestaande EXCEL, automatische indicatoren PDF-creatie en overdracht op E.LEAN BOARD. \u003cbr\u003eZes kanalen beschikbaar zijn: \u003cbr\u003e1/ QCDM (schema visuele indicatoren, dagelijks, wekelijks, maandelijks) \u003cbr\u003e2/ gebouw LEAN actieve","imageUrlApplication":"elean-board.jpg","imageDescriptionApplication":"ELEAN BOARD","delivery":"Gemonteerd geleverd","teaser":"Digitaal Visual Management in het netwerk","application":"Lean Management","imageTypeIconUrlOne":"logo-garantie-nl-1.png","urls":["nl/industrie-4-0/interactieve-animatie/digitaal-scherm-aangesloten-dimensie-43"],"createdAt":"2016-11-20T19:15:53.747Z","modifiedAt":"2019-06-24T21:43:59.391Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":5,"lang":"NL","name":"Formaat","value":"dimensie 43 \"","_id":"ProductAttribute/26454212414764","_key":"26454212414764","_rev":"_Y2rw_NG--_","refRacine":"716055","refDeclinaison":"716032","refAttribute":"FORMAT","refValue":"FORMAT_DIMENSION_43","createdAt":"2019-06-24T21:43:53.841Z","modifiedAt":"2019-06-24T21:43:53.841Z"}],"quantity":0,"leadtime":15,"currentCustomCode":""}]
[{"refDeclinaison":"117539","variants":[{"product":{"_id":"Product/6727491956961","_key":"6727491956961","_rev":"_Y2m1L2u--_","refRacine":"117539","refDeclinaison":"117539","keywords":"117539,Industrie 4.,Animation interactive,Support aluminium H 1600 mm sur embase acier,,Support aluminium H 1600 mm sur embase acier,,Industry 4.,Interactive Animation,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,Industry 4.,Interactive Animation,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm/62.99 in on steel base,Industrie 4.,Interaktive Leitung,Aluminium STÄNDER H 1960 mm auf Stahlsockel,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm auf Stahlsockel,Industrie 4.,Interactieve animatie,Vaste voetsteun H 1960 mm in aluminium,TOTEM DESIGN in aluminium H 1600mm op sokkel,Industria 4.,Animación interactiva,Pie en aluminio A 1960 mm sobre base acero,TOTEM DESIGN en aluminio A 1600 mm sobre base acero,Indústria 4.,Animação interativa,Pé em alumínio A 1960 mm sobre base em aço,TOTEM DESIGN em alumínio H1600mm sobre base em aço,Industria 4.,Animazione interattiva ,TOTEM DESIGN in alluminio H 1600 mm su base in acciaio ,TOTEM DESIGN in alluminio H 1600 mm su base in acciaio ,Interactive Animation,Industry 4.,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,Industry 4.,Interactive Animation,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,Industry 4.,Interactive Animation,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,Industry 4.,Interactive Animation,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,TOTEM DESIGN aluminium H 1600 mm on steel base,","video":"","weightKg":"0","weightLb":"0","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"9403901090","show_price":false,"createdAt":"2016-11-20T19:15:51.433Z","modifiedAt":"2019-06-24T16:00:02.955Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/6765362327777","_key":"6765362327777","_rev":"_Y2m1UnW--_","name":"Vaste voetsteun H 1960 mm in aluminium","description":"","label":"TOTEM DESIGN in aluminium H 1600mm op sokkel","metaTitle":"Vaste voetsteun H 1960 mm in aluminium","metaDescription":"TOTEM DESIGN in aluminium H 1600mm op sokkel","imageUrlOne":"elean-board.jpg","imageDescriptionOne":"ELEAN BOARD","imageUrlTwo":"elean-board.jpg","imageDescriptionTwo":"ELEAN BOARD","imageUrlApplication":"elean-board.jpg","imageDescriptionApplication":"ELEAN BOARD","delivery":"Als bouwpakket geleverd","teaser":"","application":"Accessoires voor board","imageTypeIconUrlOne":"logo-garantie-nl-1.png","urls":["nl/industrie-4-0/interactieve-animatie/vaste-voetsteun-h-1960-mm-in-aluminium"],"modifiedAt":"2019-06-24T16:00:11.925Z"},"productAttributes":[],"quantity":0,"leadtime":0}]}]