Visueel Management

Ontdek Visueel Management, dat een reeks middelen omvat die de overdracht van informatie tussen een groot aantal mensen op verschillende niveaus gemakkelijker maakt, met behulp van communicatieondersteuning en indicatoren.

La formation par le jeu du Management Visuel

Verbeter prestaties met Visueel Management

Visueel Management maakt de overdracht van informatie tussen een groot aantal mensen met verschillende functies makkelijker. Daardoor kan er dagelijks worden verbeterd en kunnen de verschillende boodschappen en indicatoren worden gecommuniceerd om verschillende doelen te behalen.

HET DASHBOARD VOOR IEDEREEN

Definitie van Visueel Management

 
 

Visueel Management (beheer en organisatie gebaseerd op zicht) is een echte LEAN tool gebaseerd op een aantal communicatietechnieken. Deze methode is bedoeld om de overdracht van informatie en doelstellingen tussen mensen op alle niveaus te vergemakkelijken, problemen zo snel mogelijk op te sporen en de benodigde beslissingen te nemen.

Deze technieken moeten eenvoudig toe te passen zijn, toegankelijk voor de werkvloer en in real-time. Een bord moet binnen enkele seconden worden gevisualiseerd en moet voor iedereen begrijpelijk zijn.

Om het lezen te vergemakkelijken wordt gebruik gemaakt van middelen om informatie over te brengen: tekens, symbolen, grafische voorstellingen, kleuren of pictogrammen. Wanneer er teksten worden gebruikt zijn ze beknopt en versterken ze de belangrijkste informatie die de visuele boodschap overbrengt.

Tijdens een training onthouden we:

10% van wat we lezen

20% van wat we horen

30% van wat we zien

70% van wat we delen met anderen

80% van wat we zelf ervaren

95% van wat we leren aan anderen

Word actief binnen uw bedrijf!

De werkwijze van Visueel Management is gebaseerd op eenvoudige tools: een paneel of bord, duidelijke en nuttige indicatoren en vergaderingen georganiseerd door de manager.

Voor effectieve communicatie moet er voldoende draagvlak zijn en passende ondersteuning, als ook visuele informatie. Een mooi, maar leeg bord of een verkeerd gebruikt bord wekt geen interesse en wordt snel vergeten.

Het bord is verdeeld in 3 niveaus: titels, resultaten en actiepunten en aanvullende informatie (werklocaties, etc.)

De informatie is ook opgedeeld in verschillende secties die bij de belangrijkste KPI's (Key Performance Indicators) horen of bij de belangrijkste informatie die het team dagelijks nodig heeft.

Visueel Management, een LEAN tool


Sesa Systems reinigingsstation voor bijvoorbeeld de visuele beheersmethode Visueel beheer

Visueel Management is een instrument die al sinds lange tijd door alle TPS (Toyota Production Systems) wordt gebruikt. Het is een fundamenteel onderdeel van Lean.

Deze visuele expressie techniek wordt gecombineerd met de 5S methode en meer algemeen met de TPM methode voor een goede toepassing. Verder kan het ook gecombineerd worden met de Kanban, Six Sigma, en PDCA.

methoden.

Het uiteindelijke doel van deze management tool is het creëren van een Visuele Fabriek.

Sesa Systems karakter als voorbeeld van de Visual Management methode

HET DOEL VAN VISUEEL MANAGEMENT

Waarom deze management methode?

 
 

Door gebruik van Visueel Management kan iedereen zien wat de stand van zaken is van een productiesite: dat het goed gaat of dat er problemen zijn, en of de teams de problemen aan het oplossen zijn aan de hand van de juiste criteria. Het doel is om de relevante indicatoren van een afdeling of werkplaats snel te visualiseren en inzichtelijk te maken om de verschillende activiteiten goed en efficiënt te kunnen managen.

Character Sesa Systems Visual management writing management

Om snel te kunnen reageren is het van belang om snel te begrijpen wat er aan de hand is.
Dat is alleen mogelijk met behulp van de nodige informatie die snel geregistreerd kan worden. Dat onderschrijft het belang van de opzet van een goed management project.
Visueel Management is daarom Proximity Management.

Visueel Management kan de performance van een bedrijf een echte boost geven en de betrokkenheid van iedereen stimuleren door te vertrouwen op visie, kennis en actie.

Het is een tool ter ondersteuning van alle progress tools.
Het is een instrument om betrokkenheid te stimuleren van alle stakeholders.

Character Sesa Systems key application application method Visual management

De voordelen van Visueel Management

Het vergemakkelijkt de toegang tot informatie en het begrijpen van de boodschap voor een groot aantal mensen

Het kunnen identificeren van discrepanties tussen de ideale en de huidige situatie

Het visualiseren van processen en van risico's

Het identificeren van kansen voor verbetering

Het delen van informatie tussen teams

Het informeren van klanten en andere stakeholders

Het stimuleren van de betrokkenheid van het personeel in de ontwikkeling en het dagelijks gebruik van Visueel Management

Voorbeelden van Visueel Management


Visuele communicatie ondersteuning fabriek
Visuele communicatieondersteuning voor bedrijven

Visuele communicatie ter ondersteuning


De visuele communicatie borden verzorgen up to date informatie en helpen om:

  Visuele communicatie te implementeren in een industriële omgeving

  De KPI's en resultaten van het bedrijf weer te geven

  De betrokkenheid van alle stakeholders te stimuleren voor een algemeen betere prestatie


Magnetische visuele indicatoren


Indicatoren zijn essentieel voor het snel kunnen lezen en begrijpen van informatie. Zij maken het mogelijk:

  Dat iedereen het begrijpt

  Efficiënt en visueel informatie te presenteren

  Adequaat te reageren in geval van afwijkingen of zelfs anticiperend

Visuele indicatoren en magnetische toebehorenborden
Visuele indicatoren en magnetisch toebehorenbord

Bewegwijzering voor het visuele beheer van de fabriek
Bewegwijzering voor visueel grondbeheer

Bewegwijzering


De bewegwijzering van de fabriek, de kantoren of de winkel is essentieel voor:

  Het informeren en rapporteren over het presteren van machines door middel van indicatoren

  Het oriënteren en begeleiden van medewerkers

  Alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en betere prestaties te leveren

SUCCESVOL VISUEEL MANAGEMENT

 

- "Zo, hoe gaat het vanochtend?"
- "Ja, prima."
Dit is dus niet voldoende en geeft geen zekerheid!

Iedereen moet kunnen begrijpen wat er op zijn of haar afdeling gaande is. De visuele communicatie ruimte moet nuttige, dagelijks vernieuwde informatie bevatten dat voor iedereen begrijpelijk is, en dat, natuurlijk, voornamelijk uit indicatoren bestaat.

De indicatoren bieden een eenvoudige en effectieve oplossing om gegevens altijd up-to-date te houden, de voortgang te visualiseren, juiste en snelle besluitvorming mogelijk te maken en een gedeelde visie te creëren. Er zijn indicatoren van kwaliteit, kosten, tijd, motivatie, veiligheid, milieu.

Het communicatiemedium moet worden aangepast aan het niveau van communicatie en de ruimte:
- Voor operators wordt er door middel van de lay-out van het werkstation gecommuniceerd met behulp van de juiste informatie op een bord van de productie en/of de voorraad
- Voor een productie-unit is een compact bord het meest geschikt voor de beoordeling van het team en de dag
- Voor de afdeling is een groter bord geschikt met daarop de resultaten van de verschillende units
- En tot slot voor de gehele fabriek is een prettige ruimte het meest geschikt waar alle teams samen kunnen komen om hoogte te nemen van de voortgang van alle projecten

Voor de communicatie op kantoren kan een vergelijkbare communicatie worden gebruikt als voor de productie. Ook daar kan visueel management fungeren als een boost voor de bedrijfsprestaties, indirect door beter overzicht en meer kennis.

 

VISUEEL MANAGEMENT SPELEND LEREN

Speelse Game voor professionals

 
 

Leren door spelen is leuke manier om te leren in een groep. Het zorgt voor productieve en vruchtbare leerervaringen en draagt daardoor bij aan een positieve werkervaring.

De ervaring die wordt opgedaan door deelnemers zorgt voor een grotere bewustwording. Het belang om deze 'gezond verstand' aanpak in de praktijk te brengen wordt duidelijk en het helpt de relevantie voor hen dagelijkse werk te begrijpen.

Gemiddelde duur: 2 uur en 30 minuten
De deelnemers creëren een communicatiepunt; beargumenteren hun keuzes en wisselen ideeën uit. Foto's van echte situaties worden bestudeerd om goede en slechte manieren van inrichten te identificeren en communicatiezones aan te pakken.

Trainingsbox door het spel Visual Management Sesa Systems APPROACH

Doelgroep:
Het ideale team bestaat uit 10 mensen: operators, technici, team leiders, werkplaats hoofd, CEO, etc…

Wacht niet langer met het trainen van uw werknemers door middel van een spel op het gebied van Visueel Management

Om verder te gaan


De Visueel Management Starter Kit: Onmiddellijke visualisatie van kwaliteit, kosten, tijd, motivatie, veiligheid en milieu als pilotproject na het spel.

Resultaat: collectief, gedeeld en effectief succes.

Trainingsbox door middel van game visual management Sesa Systems APPROACH

LES OUTILS INDISPENSABLES POUR PERENNISER LE MANAGEMENT VISUEL

Les créations Sesa Systems pour la démarche de communication