TPM

TPM door middel van posten voor preventief onderhoud en visuele ergonomie

La formation par le jeu de la méthode TPM

Geen storingen en uitval meer met Total Productive Maintenance (TPM)

Heeft u last van verlies van tijd en resources, en zou u graag meer en beter willen produceren zonder extra investeringen?

Kies voor de TPM methode, Total Productive Maintenance, die de productietijd van uw machines zal verbeteren, doordat er minder storingen zijn en minder uitval. Daartegenover staat een optimalisatie van de productiviteit, kwaliteit en andere prestatie indicatoren.

GEEN UITVAL/STORING, GEEN DEFECTEN? GEEN ONGEVALLEN

Definitie van de onderhoudstechniek: TPM

 
 

TPM, Total Productive Maintenance, is gericht op het opbouwen van een bedrijfscultuur met een focus op het verbeteren van de efficiëntie van het productiesysteem. Het maakt de geleidelijke overgang mogelijk van een systeem van herstellend onderhoud, naar een systeem van preventief onderhoud of zelfs voorspellend onderhoud.

TPM komt voort uit een focus van het management op:
  Het implementeren van een Continuous Improvement beleid
  Het betrekken van alle werknemers door hen een gevoel van verantwoordelijkheid te geven
  Prestaties verbeteren op het gebied van KWALITEIT / KOSTEN / DEADLINES
  Het rendement van de apparatuur verbeteren (productiviteit, efficiëntie, etc.)

De betekenis van TPM, Totaal Productief Onderhoud

TOTAL

Aandacht voor alle aspecten van onderhoud, en de betrokkenheid van iedereen

PRODUCTIVE

Onderhoud tijdens de productie, zodat de productie zo min mogelijk gehinderd wordt

MAINTENANCE

Onderhoud: reparatie, schoonmaken en invetten. Daar de benodigde tijd voor nemen.

Geschiedenis van TPM, Total Productive Maintenance


Poste de nettoyage Sesa Systems pour exemple de la methode TPM

TPM kwam na American Preventive Maintenance (PM) en werd ontwikkeld in Japan na de Tweede Wereldoorlog.
TPM is afkomstig uit de fabrieken van de Nippondenso group, vervolgens werd het geformaliseerd door het JIPM, (Japan Institute of Plant Management).
In 1989 definieerde het JIPM 8 pijlers waarop de TPM methode is gebaseerd om industriële prestaties van hoog niveau te bereiken.
TPM is een gedeponeerd handelsmerk van JIPM.

Wat er veranderd is ten opzichte van de PM is de participatieve aanpak, de actieve deelname van operators die hun machine(s) kennen en daardoor effectief bijdragen aan het onderhoud ervan.

Personnage Sesa Systems pour exemple de la methode TPM

DOELSTELLING TPM

Het doel van TPM, Total Productive Maintenance

 
 

Binnen de Total Productive Maintenance (TPM) aanpak staat de machine centraal. Het wordt steeds vaker de eerste stap in het lanceren van initiatieven ter verbetering van de prestaties.

Daarvoor moet het bedrijf het onverwachte en het toeval in de productie maximaal hebben gereduceerd.

Om efficiënt te kunnen werken, is er op de werkvloer betrouwbaar en beschikbaar productiegereedschap nodig.

Personnage Sesa Systems maintenance application methode TPM
Personnages Sesa Systems outil application methode TPM

Met TPM, Total Productive Maintenance, is het mogelijk om eenvoudig en grafisch (Pareto, curves, enz...) de belangrijkste indicatoren en de factoren die hun resultaten beïnvloeden te visualiseren. Deze grafieken bevatten rapporten, gebaseerd op TPM-criteria, die op maat gemaakte analyses leveren voor projecties over tijd en bronnen.

Het doel van de gegevensanalyse is het vaststellen van de hoofdoorzaken van ondermaatse prestaties en om te focussen op acties ter verbetering die de grootste winst opleveren op het gebied van Overall Equipment Effectiveness (OEE).

TPM systemen hebben drie hoofddoelen:
- Het minimaliseren van stilstand van apparatuur dat leidt tot verliezen, waaronder financiële verliezen
- Een gevoel van verantwoordelijkheid creëren wat betreft het onderhoud van machines door middel van goede monitoring
- Het verbeteren van de organisatie en kunnen inspelen op factoren die het beste rendement opleveren.


Voordelen in termen van direct resultaat

Het opzetten van een visuele organisatie

Verbetering van de controle van machines

Algemene verbetering van de werkomstandigheden

Voordelen van de TPM-methode in termen van gedrag

Communiceer en betrek iedereen erbij

Reflecteer op gewoonten

Verzorgen

De reeds behaalde resultaten verduurzamen en continu verbeteren

Het respecteren van afspreken en regels

Voorbeelden van het nut van TPM


Onderhoudsstation Sesa Systems toepassing voor succesvolle TPM-methode
Onderhoudsstation Sesa Systems toepassing voor succesvolle TPM-methode

Onderhoudspost met TPM


De onderhoudspost is gekoppeld aan elke machine of elk productie eiland waar onmiddellijk gereedschap beschikbaar moet zijn

  Voldoen aan preventieve onderhoudsvereisten

  Afname van de benodigde ruimte

  Een optimalisatie van de werkruimte door middel van schoonmaken, opruimen en ordenen


TPM schoonmaakpost


Deze management techniek biedt een totaaloplossing voor het hele bedrijf, zoals:

  Verbetering van de organisatie en de kwaliteit van het werk

  Ontwikkeling in productiviteit en efficiëntie

  Een vermindering van ongelukken, storingen en defecten

Sesa Systems applicatie-reinigingsstation voor succesvolle TPM-methode
Sesa Systems applicatie-reinigingsstation voor succesvolle TPM-methode

Visuele en communicatieve ondersteuning van de toepassing van Sesa Systems voor een succesvolle TPM-methode
Visuele en communicatieve ondersteuning van de toepassing van Sesa Systems voor een succesvolle TPM-methode

TPM visuele communicatie ondersteuning


Het beheer van afwijkingen zoals die is geïmplementeerd bij grote industriële groepen, stelt operators in staat:

  Jezelf in real time en zonder beperkingen uiten

  De toepassing is snel, efficiënt, eenvoudig en voordelig

  Stimuleer de betrokkenheid van iedereen voor betere algemene prestaties

SLAGEN IN DE TPM METHODE

 

De TPM methode, Total Productive Maintenance, verbetert de productiecapaciteit van de technische apparatuur door een systeem te creëren dat verlies en verspilling tegengaat: geen ongevallen, geen defecten en geen storingen.

TPM impliceert de betrokkenheid van alle afdelingen. Niet alleen degenen die direct verband houden met de productie, maar ook operationeel ontwerp, product ontwikkeling, sales en marketing, en de administratie. En van alle lagen van de organisatie, van management tot operators.

Het maakt het mogelijk om 'geen verlies' te realiseren, door verbeterinitiatieven te starten in kleine groepen.

Er valt voor iedereen voordeel te behalen uit het gebruik van de TPM methode, en dat is lang niet altijd het financiële aspect. Achter het financiële argument dat wordt aangedragen zitten vaak diepere behoeften.

Een onomstotelijk voordeel voor operators is het gevoel dat er een last van hun schouders valt.

Die last kan de routine zijn die wordt ervaren, de relatie met het management of de teamleider, of het gevoel niet gehoord te worden. Maar het kan ook de irritatie zijn die ontstaat bij de uitvoer van het werk onder 'normale' omstandigheden, bijvoorbeeld door apparatuur of grondstoffen of de organisatie. Die last kan ook het gevoel zijn nuttig te willen zijn, en in staat willen zijn problemen op te lossen.

 

DE TPM METHODE SPELEND LEREN

Jeu e-learning ludique pour professionnels

 
 

Leren door spelen is een leuke manier om te leren in een groep. Het zorgt voor productieve en vruchtbare leerervaringen en draagt daardoor bij aan een positieve werkervaring.

De ervaring die wordt opgedaan door deelnemers zorgt voor een grotere bewustwording. Het belang om deze 'gezond verstand' aanpak in de praktijk te brengen wordt duidelijk en het helpt de relevantie voor hen dagelijkse werk te begrijpen.

Gemiddelde duur: 2 uur 30 minuten
Door middel van een soort Ganzenbord spel dat lijkt op een autoweg vol met gevaren probeert men alle bronnen van disfunctioneren van de productiemiddelen, extern en intern, te elimineren.

Trainingsbox van het spel TPM Sesa Systems APPROACH

Doelgroep:
het ideale team bestaat uit 10 mensen: operators, technici, team leiders, werkplaats hoofd, CEO, etc…

Wacht niet langer met het trainen van u en uw collega's met het TPM spel

Om verder te gaan


De TPM-PDCA-SUGESTION start-up kit: snelle en eenvoudige opzet van een PDCA bord, verbetervoorstellen en TPM (Total Productive Maintenance) als onderdeel van een pilot project na het spel.
Resultaat: collectief en effectief succes.

TPM-PDCA-SUGGGESTION Sesa systemen APPROACH