5S

Maak kennis met 5S, de werkwijze waarmee al uw organisatieproblemen op het kantoor en op de werkvloer als sneeuw voor de zon verdwijnen. 5S omvat de tools voor het plannen en controleren van schoonmaken en opruimen en is speciaal ontworpen voor de fabriek, de werkvloer en het kantoor.

La formation par le jeu de la méthode 5S

Werk efficiënter met de 5S methode

Moeten werknemers wel eens 5 minuten of langer zoeken naar documenten op hun bureau, of gereedschap op de werkplaats? Herkent u deze situaties die motivatie en efficiënt werken in de weg staan?

Zet dan nu de 5S methode in om alle problemen op te lossen en uw kantoren en werkvloeren op te ruimen en te organiseren.

DE AANPAK VOOR EEN SCHONE, OPGERUIMDE EN FUNCTIONELE OMGEVING

Wat houdt de 5S techniek in?

 
 

De 5S aanpak is een methode om de werkomstandigheden en werkomgeving te optimaliseren. Het helpt de werkomgeving schoon, opgeruimd en veilig te houden.

5S is een systeem dat gemakkelijk is te implementeren. Deze Japanse methode bestaat uit 5 stappen. De betekenissen kunnen mogelijk per stap verschillen, afhankelijk van de context waarin 5S wordt ingezet, zoals de werkplaats, de fabriek, maar ook het kantoor of zelfs thuis!

Les 5S de la méthode 5S

Eerste S : SEIRI

SORTEREN (ELIMINEREN). De eerste stap van 5S is het elimineren van alles dat niet absoluut essentieel is. Het is belangrijk om alles wat relevant is binnen handbereik te hebben, maar het is net zo belangrijk om alles te elimineren wat niet belangrijk is. Het is dus goed om te weten wat er moet blijven en wat niet.

Tweede S : SEITON

SCHIKKEN (OPRUIMEN). Schikken betekent opruimen, maar door alle dingen op specifieke plekken te bewaren. Op die manier zijn altijd gemakkelijk te vinden zijn wanneer nodig en ben je geen tijd kwijt aan het zoeken.

Derde S : SEISO

SCHOONMAKEN. Het schoonmaken van kantoren, werkplaatsen en productie tools is niet alleen om de hygiëne. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld machines en gereedschap, is het een eerste stap van preventief onderhoud. Het is vaak tijdens het schoonmaken dat afwijkingen of slijtage wordt ontdekt.

Vierde S : SEIKETSU

STANDAARDISEREN (SYSTEMATISEREN), In dit stadium worden de regels bepaald die ervoor moeten zorgen dat de werkplaats opgeruimd en schoon blijft en vrij blijft van onnodige objecten. Om te voorkomen dat er weer chaos raadt Takashi Osada Visueel Management aan dat bestaat uit een aantal hulpmiddelen.

5 etapes de la methode 5S
Vijfde S : SHITSUKE

STANDHOUDEN (NORMALISEREN). Men moet zich houden aan de regels die zijn bepaald. Werknemers moeten worden aangemoedigd zich daaraan te houden. Het moet simpelweg vaak gedaan en herhaald worden, zodat 5S onderdeel wordt van de vaste routine.

Een methode gecreëerd voor de productie van TPS, Toyota Production System


Poste de nettoyage Sesa Systems pour exemple de la methode 5S cree par Toyota

De 5S methode is ontwikkeld door de Toyota Group in de TPS, Toyota Production System context. Het is een bedrijfsmanagement tool dat helpt:
  De verspilling van tijd en energie te voorkomen
  Het gemakkelijk checken van de kwaliteit van de producten in de productielijn
  Produceren volgens de KANBAN methode om over- of onderproductie te voorkomen
  Luisteren naar de operators en communicatie soepel te laten verlopen


Geïnspireerd door het Fordisme, Toyotisme is effectief gebleken en is tot in detail bestudeerd om 5S te creëren. Deze aangepaste techniek heeft zijn waarde door de tijd bewezen.

Personnage Sesa Systems pour exemple de la methode 5S cree par Toyota

DE DOELEN VAN 5S

Het doel van de management techniek 5S

 
 

Vooruitgang is mogelijk wanneer iedereen zich inzet.
Deze gezamenlijke inzet begint met de waardering vaniedere persoon in zijn werkomgeving (machine, lijn, laboratorium, kantoor, winkel, enz.)

Het is meer dan een simpele techniek om orde te bewaren, 5S is allereerst een management methode dat actieve participatie van alle werknemers stimuleert en hen aanmoedigt om zich in te zetten voor het verbeteren van de organisatie van de werkplek. Dat proces vereist deelname op elk niveau van het bedrijf.

Personnage Sesa Systems fouillis application methode 5s
Personnages Sesa Systems management visuel application methode 5s

Alle vijf onderdelen van 5S zijn van essentieel belang om continue verbetering te bewerkstelligen. Ze helpen de benodigde mindset teweeg te brengen.

De 5S methode is gebaseerd op de observatie dat een schone en opgeruimde werkplaats bijdragen aan een hoge kwaliteit van de productie.


Voordelen op het gebied van directe resultaten

Schone en opgeruimde werkstations en omgevingen

Implementatie van visueel management

Verspilling van tijd en materialen voorkomen

Verbeterd management van apparatuur

Verbeterde workflow

Verminderd risico van ongelukken op de werkvloer

Betere arbeidsomstandigheden

Algemene verbetering van de omgeving

Betere indruk van de werkvloer voor bezoekers

Voordelen op het gebied van gedrag

Communicatie en het leiden van een team gebaseerd op goed gedefinieerde thema's

Standaarden bepalen (regels)

Het kapitaliseren van kennis en knowhow als assets

Verbeterde workflow

Afspraken nakomen en het respecteren van regels

Reflecteren op gewoonten

Initiatief nemen en bedenken van creatieve oplossingen

Het delegeren van activiteiten naar interne actoren

Het boeken van resultaten met het oog op de toekomst en

Voorbeelden van het gebruik van 5S


Avant la methode 5S poste de travail Sesa Systems
Apres la methode 5S poste de travail Sesa Systems

Op het werkstation


De 5S methode draagt bij aan de uitstraling van uw werkstations, werktafels, werkplaatsen en biedt:

  Een nieuwe look door de flexibele aluminium structuren

  Een verhoging van de productiviteit en efficiëntie

  Een vermindering van het aantal ongelukken en storingen


Kantoor van 5S


Deze management techniek draagt bij aan verschillende oplossingen binnen het bedrijf of op kantoor, zoals:

  Een toename in ordelijkheid en kwaliteit van werk

  Effectieve visuele presentatie

  Het kost minder tijd om een document te vinden en verminderd problemen wanneer de operator niet aanwezig is

Avant la methode 5S bureau et lean office Sesa Systems
Apres la methode 5S bureau et lean office Sesa Systems

Avant la methode 5S management visuel Sesa Systems
Apres la methode 5S management visuel Sesa Systems

Aanduiding met 5S


To define and then assigned to indicate places of work stations, service stations, waste bins, etc., contributes to a clean, orderly and functional environment:

  Ergonomisch gebruik van schoonmaak materiaal

  Een standaard manier voor schoonmaken

  De organisatie van verschillende werk elementen

SUCCESVOL GEBRUIK VAN DE 5S METHODE

 

De 5S methode is gericht op deelname van iedereen. In een productie omgeving worden operators gevraagd om hun werk te evalueren in termen van efficiëntie, op basis van hun ervaring, dagelijkse beperkingen en ideeën voor verbetering die ze zouden kunnen aandragen en implementeren.

Deze manier van werken is bijzonder motiverend, omdat deelnemers geheel betrokken worden.

Het implementeren van 5S kan het werk van operators ook verrijken, bijvoorbeeld door hen routinematig onderhoud van machines en gereedschap toe te vertrouwen.

De operators moeten mogelijk worden getraind door onderhoudsexperts en zij kunnen vervolgens samen procedures bepalen.

Veel operators geven aan die verrijking van hun baan als positief te ervaren. Hun baan wordt interessanter dan alleen ophalen, langsbrengen en de knoppen bedienen, en zorgt voor dagelijkse betrokkenheid.

 

LEREN DOOR SPEL VAN DE 5S METHODE

Speelse Game voor professionals

 
 

Leren door spelen is leuke manier om te leren in een groep. Het zorgt voor productieve en vruchtbare leerervaringen en draagt daardoor bij aan een positieve werkervaring.

De ervaring die wordt opgedaan door deelnemers zorgt voor een grotere bewustwording. Het belang om deze 'gezond verstand' aanpak in de praktijk te brengen wordt duidelijk en het helpt de relevantie voor hen dagelijkse werk te begrijpen.

Gemiddelde duur: 2 tot 3 uur
Deelnemers ontdekken de principes van 5S door de situaties die worden geconstrueerd op een speelbord, corresponderend met de 5 stappen van 5S.

Boite de la formation par le jeu 5S Sesa Systems APPROACH

Doelgroep:
Het ideale team bestaat uit 10 mensen: operators, technici, team leiders, werkplaats hoofd, CEO, etc…

Wacht niet langer met het trainen van uw werknemers door middel van het 5S spel

Om verder te gaan


Starterskit 5S: Als toevoeging aan de 5S training kit. De koffer houdt alle benodigde tools in die nodig zijn om een 5S pilot project te starten.

Het resultaat: gezamenlijk, gedeeld en effectief succes.

5S-methode starterskit

DE ESSENTIËLE MIDDELEN OM EEN 5S PROJECT TE STARTEN

De Sesa Systems producten voor de 5S method